Main Menu
User Menu

Deane–Drummond, Anthony John

Deane–Drummond, Anthony John

     
Příjmení:
Surname:
Deane–Drummond
Jméno:
Given Name:
Anthony John
Jméno v originále:
Original Name:
Anthony John Deane–Drummond
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
gener¡almajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.06.1917 ?, Oxfordshire
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
04.12.2012 ?, Warwickshire
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 22. pluku SAS
velitel 44. parašutistickej brigády
velitel 3. divízie
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.pegasusarchive.org
www.telegraph.co.uk
en.wikipedia.org

Deane–Drummond, Anthony John - dokument o jeho úteku zo zajatia v Italii

dokument o jeho úteku zo zajatia v Italii
URL : https://www.valka.cz/Deane-Drummond-Anthony-John-t169580#507250Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Deane–Drummond
Jméno:
Given Name:
Anthony John
Jméno v originále:
Original Name:
Anthony John Deane–Drummond
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR kolégium Marlborough
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1937 Královská vojenská akadémia, Woolwich
DD.MM.1945-DD.MM.1945 štábne kolégium, Camberley
DD.MM.1948-DD.MM.1948 pokračovací spojovací kurz US armády
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1937 podporučík
DD.MM.RRRR poručík
28.01.1945 kapitán
DD.MM.RRRR major
09.11.1956 podplukovník
30.03.1961 plukovník
08.10.1964 brigádní generál
10.02.1966 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.1937-DD.MM.RRRR pridelený ku Královskím spojárom
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2. Commando
DD.MM.RRRR-DD.02.1941 zástupca velitela 2. Commando
DD.02.1941-DD.06.1942 POW
DD.MM.1942-DD.MM.RRRR velitel spojenia 2. parašutistická brigáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR zástupca velitela spojenia, divizijních spojárov 1. výsadkovej divízie
DD.MM.1945-DD.MM.1945 POW
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR štábny dôstojník 6. výsadková divízia
DD.MM.RRRR-DD.MM.1948 pridelený k Ministertvu vojny
DD.MM.1949-DD.MM.1952 inštruktor Královská vojenská akadémia, Sandhurst
DD.MM.1952-DD.MM.RRRR inštruktor, Štábne kolégium, Camberley
DD.MM.1957-DD.MM.1960 velitel 22. pluku SAS
DD.MM.1961-DD.MM.1963 velitel 44. parašutistickej brigády
DD.MM.1963-DD.MM.1966 asistent velitela Královskej vojenskej akadémie, Sandhurst
01.06.1966-01.07.1968 velitel 3. divízie
02.09.1968-01.08.1970 asistent velitel Obranný štáb pre operácie
DD.MM.1966-DD.MM.1971 plukovník velitel Královskích spojárov
29.05.1971-DD.MM.RRRR výslužba
Vyznamenání:
Awards:

29.09.1942

Vojenský kříž
Military Cross
-

20.09.1945

Uveden v rozkazu
Mentioned in Despatches
-

DD.MM.1945

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.1945

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
-

DD.MM.1945

Hvězda za Francii a Německo
France and Germany Star
-

20.06.1946

Vojenský kříž - bar
Military Cross -bar
Military Cross - bar
-

07.01.1949

Uveden v rozkazu
Mentioned in Despatches
-

25.08.1959

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

01.01.1970

Řád lázně člen (vojenský) 3. třída
Order of Bath Companion (Mil.) 3rd Class
-

DD.MM.RRRR

Italská hvězda
Italy Star
-

DD.MM.RRRR

Medaile za všeobecnou službu (1918)
General Service Medal (1918)
with clasps / so sponami Palestine 1945–48, Malaya, Arabian Peninsula

Poznámka:
Note:
služobné číslo: 71076
Zdroje:
Sources:
www.pegasusarchive.org
www.telegraph.co.uk
en.wikipedia.org
www.paradata.org.uk
https://en.ww2awards.com/person/35112
discovery.nationalarchives.gov.uk
www.london-gazette.co.uk
www.london-gazette.co.uk
www.london-gazette.co.uk
www.london-gazette.co.uk
www.london-gazette.co.uk

URL : https://www.valka.cz/Deane-Drummond-Anthony-John-t169580#507488Verze : 0
MOD
Anthony John Deane-Drummond sa narodil 23.6.1917 a vyrastal v dedine Cotswolds a v mladosti študoval na kolégiu Marlborough po ktorého ukončení naštupuje štúdiá na Královskej vojenskej akaémii, Woolwich.


Po ukončení školy v 1937 nastupuje službu u armády u Královskích spojárov.


Po evakuácii z dunkirku je pridelený k 2. Commando ktoré je pretransformované na 11. prapor SAS a neskôr na 1. parašutistický prapor. S tymito jednotkami slúži v Europe a Severnej Afrike. K 2. Commando sa hlási ako dobrovolník stave sa zástupcom velitela tejto jednotky. Spolu s jednotkou sa účasní vo februári 1941 Operácie Colossus. Ta´to operácia nebola úspešná a každý účastník výsadkového nájazdu bol zajatí Italskými salami.


V decembri 1941 sa mu podarí únik zo zajatia avšak je znovu zajatý u Švajšiarskej hranice. Znovu je internovaný v zajateckom tábore a v máji 1942 je presunutý do nemocnice vo Florencii. Odtial sa mu podarí únik v júny a prekračuje Švajčiarske hranice.


Následne odtial sa presúva do južnej Francie kde v polovici júla 1942 je vyzdvihnutý Královským námorníctvom. Za jeho úspešný únik je ocenený vojenským krížom.


Po návrate do Anglie, ako kapitán slúži ako velitel spojenia 2. parašutistickej brigády. Spolu s jednotkou slúži v Sousse, Tunisia a v septembri sa vyloďuje u Taranto, spolu s 1. výsadkovou divíziou.


Spolu s divíziou, tentoraz ako zástupca velitela divizijních spojárov sa účastní operácie Market Garden. Tu sa separoval od jednotky keď sa pokúšal o nadviazanie spojenia s 1. parašutistickou brigádou ktorá bola obklúčená na severnom koncii mosta a strávil spolu s 3 vojakmi 3 dni v malej izbe v dome obsadeného Nemcami. Z domu unikli a preplával rieku, avšak bol ihneď zajatý Avšak už nasledovného dňa sa mu podaril útek a 11 dní sa skrýval kám sa mu nepodarilo nadviazať styk s hnutím odporu s pomocou ktorého je po dvoch týždňoch dopravený za Britské línie. Za toto je zmienený v rozkaze a zístava bar k vojenskému krížu.


Koncom vojny sa vracia z Holandska je je vyslaný na štúdiá na Štábnom kolégiu. Následne po jeho ukončení je poverená ako štábny dôstojník GSO2 operácie 6. Výsadkovej divízie, s ktorou slúži v Palestíne počas nepokojov. Počas tohto obdobia často jednával v hoteli King David v Jerusaleme, avśak v ďeň výbuchu sa tam nezdržiaval.


V 1948 po roku strávene´ho pridelený na Ministerstve vojny absolvuje pokračovací spojovací kurz a následne je inštruktorom na Královskej vojenskej akadémii Sandhurst a roku 1952 inštruktor na Štábnom kolégiu.


V 1957 preberá velenie 22. SAS pluku ktorý slúži počas Malayskej pohotovosti a v Ománe. Bol ocenený s DSO za úspešný útok v januári 1959 na Jebel Akhdar. Jednotke slúži do 1960.


V 1961 velí 44. parašutistickej brigade, kým sa v 1963 nevracia na Královskú vojenskú akadémiu Sandhurst ako asistent velitela, pričom tu pôsobí do 1966 kedy sa stáva velitelom 3. divízie a roku 1968 je hlavným asistentom Obranného štábu pre oprácie.


V rokoch 1966-1971 je plukovníkom velitelom Královskích spojárov.Jeho DSOje udelený za:
1.1.1959 prichádza pplk. Deane-Drummond do Ománu veliť 2 švardonám 22. SAS pluku. Rebeli držali kopec JEBEL AKHDAR. Všetky prístupy boli držané hliadkami rebelov a predchádzajúce pokusy o ich rozohnanie boli neúspešné.

Po úspešných hliadkach počas celého mesiaca pplk. Deane-Drummond osobne velil v noci z 26. na 27.1. útok na JEBEL AKHDAR. Po nočnom mimoriadne namáhavom pochode prekvapil nepriatela a dosiahol rozhodujúci úspech. Pohybujúc sa za prednámi jednotkami pplk. Deane-Drummond svojou odvahou a líderstvom inšpiroval svojich mužov. Operácia bola úspešná a zostávajúci rebeli premohnutí s minimálnymi stratami útočiasich síl.
www.pegasusarchive.org
www.telegraph.co.uk
en.wikipedia.org
www.paradata.org.uk
https://en.ww2awards.com/person/35112

URL : https://www.valka.cz/Deane-Drummond-Anthony-John-t169580#507494Verze : 0
MOD