Day, Harold

     
Příjmení:
Surname:
Day Day
Jméno:
Given Name:
Harold Harold
Jméno v originále:
Original Name:
Harold Day
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
poručík Flight Sub-Lieutenant
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
17.04.1897 Abergavenny, Monmouthshire /
17.04.1897 Abergavenny, Monmouthshire /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
05.02.1918 okolí Harnes, Pas-de-Calais /
05.02.1918 vicinity of Harnes, Pas-de-Calais /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- velšské letecké eso 1. sv. v. s 11 sestřely [8 sražených do neřízeného pádu (4 sám, 4 sdílel) a 3 zničené (1 sám, 2 sdílel)]
- zahynul v boji s Güntherem Schusterem od Jasta 29, když během střemhlavého letu se jeho Sopwith Camel N6379 rozpadl
- welsh flying ace of WW1 with 11 claims [8 driven out of control (4 solo, 4 shared) and 3 destroyed (1 solo, 2 shared)]
- died in dogfight with Günther Schuster of Jasta 29, when during dive his Sopwith Camel N6379 broke up
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
http://www.theaerodrome.com/aces/wales/day1.php
URL : https://www.valka.cz/Day-Harold-t237143#655458 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Day Day
Jméno:
Given Name:
Harold Harold
Jméno v originále:
Original Name:
Harold Day
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
30.06.1917 poručík (dočas., na zk.)
30.06.1917 Flight Sub-Lieutenant (temp., on prob.)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
30.06.1917-DD.MM.RRRR Královská námořní letecká služba
DD.07.1917-DD.MM.1917 10. námořní peruť RNAS (pilot)
DD.MM.1917-22.02.1918 8. námořní peruť RNAS (pilot)
30.06.1917-DD.MM.RRRR Royal Naval Air Service
DD.07.1917-DD.MM.1917 No. 10 Naval Squadron RNAS (pilot)
DD.MM.1917-22.02.1918 No. 8 Naval Squadron RNAS (pilot)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
https://www.theaerodrome.com/aces/wales/day1.php
URL : https://www.valka.cz/Day-Harold-t237143#655461 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více