Main Menu
User Menu

DEU - kord vz.1936 pre poddôstojníkov polície a SS

3. ríša (1933-1945)

Kord pre poddôstojníkov polície M36
POLIZEI DEGEN M.1936


S touto variantou kordu SS som sa zatial v nijakej mne dostupnej literatúre nestretol, naopak na internete sa s ním dá stretnúť pomerne často. Našiel som tam niekoľko príkladov tejto zbrane, od rôznych výrobcov, majúcich rovnaké základné znaky ktorými sa od klasického dôstojníckeho kordu líšia (vid nižšie). Rovnako sa mi podarilo nájsť obe varianty vyrobené rovnakým výrobcom. Pokiaľ by mal niekto o tejto zbrani viac informácii, budem mu vďačný...


Do výzbroje zavedený v roku 1936 ako kord ku slávnostnej uniforme polície a SS. Od seba sa odlišujú iba znakom na rukoväti.
Od varianty pre dôstojníkov sa líši v niekolkých detailoch:
1. kord pre dôstojníkov má rukoväť potiahnutú kožou a v profilácii obtočenú drôtom, na vnútornej strane rukoväte spevným kovovým pásikom
2. kord pre dôstojníkov má profilovanú hlavicu a maticu
3. kord pre dôstojníkov má na pošve aj spodné kovanie s ostrohou, kým na poddôstojníckej variante je ostroha priamo na pošve.
V dohľadnej dobe sem plánujem zavesiť porovnávacie fotografie – momentálne ich nemám k dispozícii, ale doplním ich v priebehu dneška, prípadne nasledujúcich pár dní...


Súprava niklovaná s jednoduchým záštitným oblúkom. Rukoväť drevená na vonkajšej strane s ríšskym policajným znakom. Zdobená objímka, hlavica jednoduchá, s hladkou okrúhlou maticou. Na nej sa môžu, ale nemusia nachádzať runy SS.
Jednosečná, priama, obojstranne brúsená čepeľ, prechádzajúca do stredového hrotu.
Pošva oceľová, čiernená, s niklovaným ozdobným horným kovaním, ukončená ostrohou. Jeden voľný závesný krúžok a bočné pútko.


Jednotlivé zbrane sa môžu líšiť v drobných detailoch, prípadne kombinovať znaky polície a SS.


Zdroj:
Môj archív
Internet


Budem sa snažiť doplniť ďalšie....
URL : https://www.valka.cz/DEU-kord-vz-1936-pre-poddostojnikov-policie-a-SS-t60950#219544Verze : 0
Rozdiely medzi variantou pre dôstojníkov a poddôstojníkov:
- dôstojnícky kord má rukoväť v profilácii opletenú drôtom a na vnútornej strane rukoväte je toto opletenie zpevnené kovovým pásikom, tak ako to vidieť na fotografiách (0_1 - 1_2).
- dôstojnícky kord má profilovanú hlavicu rukoväte, poddôstojnícky jednoduchú (obr.2_1, 2_2)
- dôstojnícky kord má ostrohu na spodnom kovaní pošvy, poddôstojnícky má ostrohu priamo na pošve (3_1, 3_2)
DEU - kord vz.1936 pre poddôstojníkov polície a SS - poddôstojník

poddôstojník
DEU - kord vz.1936 pre poddôstojníkov polície a SS - dôstojník

dôstojník
DEU - kord vz.1936 pre poddôstojníkov polície a SS - poddôstojník

poddôstojník
DEU - kord vz.1936 pre poddôstojníkov polície a SS - dôstojník

dôstojník
DEU - kord vz.1936 pre poddôstojníkov polície a SS - poddôstojník

poddôstojník
DEU - kord vz.1936 pre poddôstojníkov polície a SS - dôstojník

dôstojník
DEU - kord vz.1936 pre poddôstojníkov polície a SS - poddôstojník

poddôstojník
DEU - kord vz.1936 pre poddôstojníkov polície a SS - dôstojník

dôstojník
URL : https://www.valka.cz/DEU-kord-vz-1936-pre-poddostojnikov-policie-a-SS-t60950#219616Verze : 0