Main Menu
User Menu

DEU - FK-50 (krátkovlná rádiostanica)

KV rádiostanica FK-50 vznikla pre potreby armády NDR koncom 50tych alebo začiatkom 60tych rokov.Celkovo boli vyrábané tri verzie:
prenosná v debnách FK-50L, mobilná, zabudovaná v aute a lodná FK-50 See. Skladala sa z vysielača SK-50 a prijímača EK-4L. Ďalším dielom bol zdroj. Koncepcia prijímača aj vysielača bola klasická, vojnová, spôsobená nedostatkom špičkových konštruktérov.


Rozsah: vysielač 1 až 10 MHz, prijímač ,0175 až 12 MHz s medzerou okolo 470 kHz
Prevádzky A1, A3
Výkon vysielača A1 50/10 W, A3 12,5 W
Citlivosť pre A1 1uV v KV pásme, 5 uV v DV a SV pásme.


Zdroj: vlastný archív
URL : https://www.valka.cz/DEU-FK-50-kratkovlna-radiostanica-t84466#310491Verze : 0
MOD