Main Menu
User Menu

Conradova skupina armád [1917-1918]

Heeresgruppe Conrad / Conrad Army Group

     
Název:
Name:
Conradova skupina armád
Originální název:
Original Name:
Heeresgruppenkommando Conrad
Datum vzniku:
Raised/Formed:
02.03.1917
Předchůdce:
Predecessor:
Skupina armád arcivévody Evžena
Datum zániku:
Disbanded:
21.07.1918
Nástupce:
Successor:
Skupina armád arcivévody Josefa
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
02.03.1917-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-21.07.1918 italské válčište

Velitel:
Commander:
02.03.1917-21.07.1918 Conrad von Hötzendorf, Franz (Feldmarschalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
02.03.1917-21.07.1918 Müller, Richard (Generalmajor)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.05.1916-11.06.1916 21. sbor
DD.01.1917-27.11.1917 20. sbor
DD.04.1918-DD.07.1918 18. sbor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
- archivinformationssystem.gv.at
- www.austro-hungarian-army.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Conradova-skupina-armad-1917-1918-t106065#378971Verze : 0
MOD