Main Menu
User Menu

Čestný odznak vojenského letca

Čestný odznak vojenského letca.


Tento odznak zaraďujeme medzi čestné odznaky letcov ČSSR z rokov 1968 – 1990.
Čestný odznak pre vojenských letcov mali získať tí vojenskí letci, ktorí si plnili dôkladne úlohy bez leteckých nehôd, v zložitom procese výcviku pilota počas ich dlhodobej služby.


K odlíšeniu podmienok pre rôzne druhy letectva boli zvolené i rozdielne merítka pre udelenie tohto čestného odznaku.


Odznak mal tri stupne:
bronzový – matný bronz,
strieborný – postriebrený,
zlatý – pozlatený.


Jednotlivé stupne odznaku mali odpovedať počtu nalietaných hodín.


Podľa druhu lietadiel mali byť vytvorené tri základné kategórie:
- prúdové lietadlá,
- spojovacie lietadlá a vrtuľníky,
- vrtuľové dopravné a výsadkové lietadlá.


Bronzový a strieborný odznak mali udeľovať velitelia zväzkov, zlatý odznak náčelník Hlavnej správy letectva a vojsk PVOS – zástupca ministra obrany. Odznak sa mal nosiť nad pravým náprsným vačkom a nebolo prípustné ho nosiť súčastne s odznakom Zaslužilý vojenský letec ČSSR.
Odznaky boli vyrobené zo zliatiny tombaku, pozlátené časti boli skutočne pozlátené. Výrobca Zukov Praha 7.
Pripnutie na uniformu bolo riešené zapínacou sponou.Zdroj: Pomôcka pre zberateľov - Jozef Veselovský - Československé a slovenské odznaky letectva 1918 - 2005
URL : https://www.valka.cz/Cestny-odznak-vojenskeho-letca-t128203#433097Verze : 0
.
Čestný odznak vojenského letca - Bronzový stupeň,  prúdové lietadlo.
Predná strana odznaku

Zdroj: Zbierka autora

Bronzový stupeň, prúdové lietadlo.
Predná strana odznaku

Zdroj: Zbierka autora

URL : https://www.valka.cz/Cestny-odznak-vojenskeho-letca-t128203#433099Verze : 0
.
Čestný odznak vojenského letca - Bronzový stupeň, prúdové lietadlo.
Zadná strana odznaku.

Zdroj: Zbierka autora

Bronzový stupeň, prúdové lietadlo.
Zadná strana odznaku.

Zdroj: Zbierka autora

URL : https://www.valka.cz/Cestny-odznak-vojenskeho-letca-t128203#433100Verze : 0
Diskuse
Omlouvám se, ale mám dotaz. Uvádíte to podmiňovacím způsobem "mali získať", "mali odpovedať", "mali udeľovať". To znamená, že ve skutečnosti nebyl udělován? Opravdu se jmenoval čestný odznak? A pro kategorie:
- spojovacie lietadlá a vrtuľníky,
- vrtuľové dopravné a výsadkové lietadlá
měl jiný design?
URL : https://www.valka.cz/Cestny-odznak-vojenskeho-letca-t128203#433101Verze : 0
MOD
Pán kolega, gro textu v príspevku je citácia z uvedenej pomôcky pre zberateľov a text o tomto odznaku v tejto pomôcke, je vo Vami spomínanom slovnom tvare.
Uvedené odznaky sú tam skutočne zaradené v kategórii Čestné odznaky letectva 1968 - 1990.


Odznak je tu pomenovaný ako, " Čestný odznak vojenského letca"


Osobne som ešte nevidel žiadny dekrét o udelení tohto odznaku, myslím si však, že udeľovaný bol len v kategórii s vyobrazením prúdového lietadla, overené to však zatiaľ nemám.


Ja osobne som sa stretol s odznakmi / všetky stupne/ iba pre prvú kategóriu "Prúdové lietadlá". Všetky tri stupne tohto odznaku sú dosť často ponúkané na rôznych aukčných serveroch.


Domnievam sa, že ak nejaké odznaky boli vydané aj pre ďalšie dve spomínané zaostávajúce kategórie tak majú iný design ako kategória "Prúdové lietadlá".
URL : https://www.valka.cz/Cestny-odznak-vojenskeho-letca-t128203#433107Verze : 0