Main Menu
User Menu

Češi a Slováci v historii letectví 04

Letectví a kosmonautika speciál

LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA SPECIÁL 4
ČEŠI A SLOVÁCI V HISTORII LETECTVÍ
Praha, Aeromedia 2004RV: Češi a Slováci v habsburské monarchii (4-5)
Sviták, Pavel: Válka (6-8)
Vašíček, Radko: Osudy jednoho českého pilota (Rudolf Šimáček, 1897-1992) (9-17)
Vašíček, Radko: Kiss, Jozsef, pilot (18-27)
Vašíček, Radko: Bořivoj Radoň – český velitel rakouskouherského námořního letectva (28-31)
Vašíček, Radko: Námořní letec Heřman Czirolnik (32-35)
Vašíček, Radko: 21. března 1918: Scaroni kontra Munzar (36-45)
Vašíček, Radko: Josef Žurovec (46-48)
Z válečného denníku Josefa Žurovce 1916-1917 (49-51)
Vašíček, Radko: Český pilot a konec velkoletadla (52)
Vašíček, Radko: Bombardéry rakousko-uherské monarchie (53-59)
PeS: Označování rakouských letadel (60-63)
Vašíček, Radko: O námořním letectvu v Rakousko-Uhersku (64-65)
O autorovi (66)
URL : https://www.valka.cz/Cesi-a-Slovaci-v-historii-letectvi-04-t128798#434710Verze : 1
MOD