Main Menu
User Menu
Reklama

Čeřovský, Zbyněk; Čížek, Martin: Zlomená křídla Československa. Katastrofy vojenského letectva v letech 1945 - 1965

     
Název knihy:
Name of the book:
Zlomená křídla Československa. Katastrofy vojenského letectva v letech 1945 - 1965
Autor:
Author:
Zbyněk Čeřovský; Martin Čížek
Místo vydaní:
Published in:
Praha
Nakladatelství:
Publisher:
Naše vojsko
Rok vydání:
Year of Publication:
2020
Počet stran :
Pages:
368
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
978-80-206-1857-3
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Předmluva (11)
Úvod (15)
Vlastní zkušenost (19)
Předpisy pro klasifikaci leteckých nehod (27)
1945 (31)
1946 (37)
1947 (41)
1948 (45)
1949 (53)
1950 (61)
1951 (77)
1952 (95)
1953 (109)
1954 (139)
1955 (149)
1956 (167)
1957 (181)
1958 (197)
1959 (217)
1960 (243)
1961 (257)
1962 (269)
1963 (283)
1964 (299)
1965 (327)
Závěr (347)
Seznam obětí při katastrofách vojenských letadel v letech 1945 - 1965 (347)
Poválečné označení československých vojenských letadel (364)
Seznam použitých zdrojů (365)
Anotace:
Anotation:
Kniha Zlomená křídla Československa přináší dosud nejucelenější přehled o katastrofách vojenských letadel československého letectva, ke kterým došlo jak na vlastním území, tak v zahraničí, od skončení druhé světové války až po rok 1965. Zahrnuje rovněž katastrofy cizích vojenských letadel v Československu ve stejném období. Text doprovází přes čtyři sta fotografií, z nichž velká část je publikována vůbec poprvé. Cílem autorů není nikoho soudit ani obhajovat, ale připomenout vojenské letce a další lidi, kteří přišli o život při leteckých neštěstích.
Recenze:
Review:
Kniha nadväzuje na prvý diel Katastrofy československého vojenského letectva 1918-1990 (díl první, 1918-1939).

Prakticky jedinou chybou je používanie dobovo nesprávnych tvarov jednotiek u udalostí pred 01.01.1951 (napr. 1. letecký pluk namiesto správneho Letecký pluk 1).

Na knihu následne nadväzuje kniha Katastrofy československých vojenských letadel v letech 1966-1990, 3. díl.
URL : https://www.valka.cz/Cerovsky-Zbynek-Cizek-Martin-Zlomena-kridla-Ceskoslovenska-Katastrofy-vojenskeho-letectva-v-letech-1945-1965-t237471#656455Verze : 0
MOD
Reklama