Main Menu
User Menu

CZK - ZD 31-1 Ručné dynamo

Ručné dynamo ZD 31-1 sa používalo ako zdroj pre vysielač rdst RM-31-P a RM-31 A. Núdzovo ním bolo možné dobíjať akumulátory zo súpravy tejto rdst.


Dynamo je vzhľadom k svojmu výkonu riešené pre pohon dvoma kľukami - 85 menovitých otáčkach za minútu. Smer otáčania je vpravo.


Pri prevádzke vysielača dodávalo dynamo :


- anódové napätie a napätie pre tieniacu mriežku elektrónky E 7 a anódové napätie pre elektrónku E 5 zo strany 400 V,
- záporné predpätie riadiacich mriežok pre elektrónky E 5, E 7 a E 16 a záporné napätie brzdiacej mriežky elektrónky E 7 zo strany - 125 V,
- žhaviace napätie pre elektrónku E 7 a napájací prúd pre vinutie relé Re 2 a RE 1 zo strany 4,8 V.


Pri dobíjaní akumulátorov zo súpravy rdst dodáva dynamo nabíjací prúd o napätí 5,6 až 6,7 V.


Dynamo je pripevnené sa skladaciu trojnohú stoličku. Obsluha dynama sedí za prevádzky na sedátku rozloženej stoličky a točí kľukami dynama. K prenášaniu sa stolička zloží, kluky sa preklopia a celok sa zasune do nosného rámu, upraveného k noseniu na chrbáte spolu s vakom.


Ak je to nutné, možno dynamo použiť i za pochodu. Zložené dynamo je chránené proti dažďu a prachu plátenným vakom.Ručné dynano sa skladá :


- zo stoličky s krytom dynama,
- z dynama ZG 50,
- z prídavného zariadenia k dynamu ZG 50.Hmotnosť kg : 11 ( s nosným rámom, plátenným vakom a prepojovacou šnúrou 21,5 kg )
Zdroj : Mat spojIII-34 Ručné dynamo ZD 31-1 Popis s návodom k obsluhe a udržiavaniu – predpis ČSLA, Praha 1976
CZK - ZD  31-1  Ručné dynamo - ZD 31-1.

ZD 31-1.
CZK - ZD  31-1  Ručné dynamo - Stator dynama - popis.

Stator dynama - popis.
CZK - ZD  31-1  Ručné dynamo - Stolička.

Stolička.
URL : https://www.valka.cz/CZK-ZD-31-1-Rucne-dynamo-t109678#387481Verze : 0
Diskuse
Výkon dynama sa pohybuje okolo 35 W. Prakticky rovnaké sa používa aj k RM-33 iba s jednou kľukou, čo je veľmi nepraktické a tón vysielača bol otrasný, kuňkavý. Pri tomto dyname to bolo oveľa lepšie
URL : https://www.valka.cz/CZK-ZD-31-1-Rucne-dynamo-t109678#387861Verze : 0
MOD