CZK - Tatra 813 Vozovky (vozovkový pokladač)

Tatra 813 - automobilní pokladač vozovky

Popis vozidla
Nákladní automobil Tatra 813 byl upraven pro pokládání a vyzdvižení dvou pásů deskové vozovky, která měla umožnit průjezd těžších vozidel v málo únosném terénu. Automobilní pokladač využívá podvozku tahače Tatra typ 813 s upraveným rámem se zadním čelem, navijákem a plošinou bez bočnic na kterém je uloženo pokládací zařízení s pravým a levým zásobníkem vozovkových desek a dvou výložníků, které nesou po jednom odvíjecím bubnu. Pokládanou vozovku tvoří dva pásy, každý o čtyřiceti deskách. Chassis vozovkového automobilu je vybaveno dvoulanovým navijákem shodným s pontonovým automobilem. Plošina je vpředu opatřena dvěma otvory pro vyvedení lan směrem ke kladkám zásobníků a dále směrem dozadu k dvěma párům otvorů patek nástavbového rámu. Součástí pokládacího zařízení byly dva odvíjecí a jeden brzdící buben, které byly umístěny na výklopných saních a zajišťovaly plynulé pokládání. V přední části rámu je umístěno zařízení, které umožňovalo zpětné vyzdvižení a složení kovových dílů koberce do kazetových zásobníků.

Na plošině bylo uloženo několik desítek desek spojených do dvou souvislých pásů. Konstrukce desek zajišťovala příčnou i podélnou stabilitu, díky vhodně tvarovanému rámu a použité výplni. Desky měly po stranách otvory pro snazší ukotvení vozovky ve svahu a v zatáčkách.

Základní údaje
- obsluha: 7 osob (velitel, řidič a 5 ženistů)
- hmotnost prázdná: 17190 kg
- hmotnost pohotovostní: 22800 kg
- zatížení předních náprav: 9560 kg
- zatížení zadních náprav: 13220 kg

Rozměry koberce
- hmotnost 80 vozovkových desek: 5610 kg
- počet desek v jednom pásu: 40 kusů
- délka desky: nezjištěna
- šíře desky: 1,3 m (vypočítána)

Možnosti kladení
- v močálovitém a rozbahněném terénu: sklon stoupání do 10°
- v únosném terénu: sklon stoupání do 30°
- od sklonu 20° je třeba ukotvit pásy desek
- možnost kladení do zatáček: vnější poloměr větší než 20 m pro kolová vozidla
- možnost kladení do zatáček: vnější poloměr větší asi 50 m pro pásová vozidla
- maximální vnější rozchod dvou pásů: 3,95 m, při vnitřní vzdálenosti mezi pásy 1,35 m
- možnost položit více pásů desek vedle sebe

Vážení,
automobilní pokladače deskové vozovky sloužily i v jiných armádách. Zde obdržely různá označení, ale nejhezčí pojmenování jsem nalezl u Nationale Volksarmee (NVA), které bylo českoněmecké a znělo: Teppichleger Vozovky (občas i vosovky), což lze přeložit jako "pokladač koberce vozovka".

Naopak výrobci resinového modelu, zase používají pojem: Faltstraßenverleger (Vozovky). Nejsa němčinář, využil jsem k překladu onoho superslova elektronický slovník a vyšlo mi toto znění: pokladač rozkládané silnice vozovky.

K mému údivu jsem dosud nenarazil na oficiální název ČSLA, proto bez výhrad přejímám pojem, který použil plk. Doubek v časopise Atom.

Poznámka
Použitá vyobrazení převzata a upravena z níže uvedených zdrojů.

Zdroj
Plk. Ing. Josef Doubek: Vozovka na kolech, Atom 1980, č. 6, str. 22 a 23, ISBN nemá
Karel Rosenkranz, Milan Olšanský: Nákladní automobily Tatra, Kopřivnice 2007, ISBN 978-80-239-9877-1
Zápisník 1979, č. 18, str. 36 a 37, ISSN nemá
Tatra 813, prospekt Motokov, Praha asi z roku 1980
Wojskowy Pregląd Techniczny 1980, č. 3, str. 136, ISSN 1230-7386

Internet
cgi.ebay.at
https://voenavto.almanacwhf.ru/heavy/h117.htm
www.nva-forum.de
https://www.tatraprehled.com/813/88v.html
CZK - Tatra 813 Vozovky (vozovkový pokladač) - Foto a text převzaty z časopisu Atom.

Foto a text převzaty z časopisu Atom.
CZK - Tatra 813 Vozovky (vozovkový pokladač) - Pohled zezadu na Tatru 813 s bubnovými pokladači desek v pracovní poloze.

Pohled zezadu na Tatru 813 s bubnovými pokladači desek v pracovní poloze.
CZK - Tatra 813 Vozovky (vozovkový pokladač) - Tatra 813 - vozovkový pokladač.

Tatra 813 - vozovkový pokladač.
CZK - Tatra 813 Vozovky (vozovkový pokladač) - Tatra 813 - vozovkový pokladač.

Tatra 813 - vozovkový pokladač.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-813-Vozovky-vozovkovy-pokladac-t68718#241103 Verze : 1
Vozovkový pokladač k PMS
CZK - Tatra 813 Vozovky (vozovkový pokladač) - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-813-Vozovky-vozovkovy-pokladac-t68718#240998 Verze : 0
Detail zadní části.
CZK - Tatra 813 Vozovky (vozovkový pokladač) - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-813-Vozovky-vozovkovy-pokladac-t68718#241082 Verze : 0
Rozměry vozovkové desky jsou:


d=1017mm
š=1300mm
v= 78mm


Zdroj: služební předpis Žen-24-10 Pontonová Mostová Souprava
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-813-Vozovky-vozovkovy-pokladac-t68718#241108 Verze : 0
Vozovková doska.Zdroj : Žen-24-10 Pontónová mostová súprava PMS, predpis ČSĽA Praha 1978
CZK - Tatra 813 Vozovky (vozovkový pokladač) - Vozovková doska - popis.

Vozovková doska - popis.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-813-Vozovky-vozovkovy-pokladac-t68718#353696 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více