Main Menu
User Menu

CZK - SEMTEX 1H (plastická trhavina)

SEMTEX® 1H


Plastická trhavina pro zvláštní použití na bázi nevýbušného plastifikátoru, jejíž účinnou složkou je pentrit a hexogen. Trhavina obsahuje značkovací látku pro předvýbuchovou detekci. Používá se zejména pro destrukční práce, trhací práce pod vodou (do 100m), speciální trhací práce. Jedná se o trhavinu typu SEMTEX® s nejvyšší detonační rychlostí. Trhavinu lze dělit a tvarovat.


Výbuchové teplo: 4982 kJ/kg
Měrný objem zplodin: 950 dm3/kg
Výbuchová teplota: 3800 °C
Kyslíková bilance: -61,7 %O2
Detonační rychlost (utěsněné nálože): 7400 m/s
Trauzlův test: 330 ml
Brizance dle Hesse: 22 mm
RPS: 85%
Přenos detonace: 3 cm
Hustota: 1430 kg/m3
Citlivost k iniciaci: rozbuška č. 8
Odolnost proti vodě: 10/1 MPa
Nejmenší dovolený průměr: 5 mm
Spotřební doba: 5 roků


Zdroj: http://www.explosia.cz/trhaviny/zvlastni.htm
URL : https://www.valka.cz/CZK-SEMTEX-1H-plasticka-trhavina-t142091#460063Verze : 0
MOD