Main Menu
User Menu

CZK - R-471 TÁŇA (mobilná rádiostanica)

R-471 bola predchodkyňou rádiostanice RM-31. Používala koncepciu zmiešavania kryštálových oscilátorov, čo umožnilo nadväzovanie spojenia bez dolaďovania. Pri konštrukcii boli použité ešte nemecké elektrónky RV12P2000 a ako koncová vysielača, bola použitá LS50. Elektrická koncepcia bola veľmi podobná rádiostanici RO-21 LIBEŇ s ktorou mala rovnaký rozsah a krok ladenia (boli určené na vzájomnú spoluprácu). Používali rovnaký počet kryštálov (20 pre 100 frekvencií) a rovnakú frekvenčnú skladbu. Po schválení v máji 1948 a vojskových skúškach sa do výroby nedostala a bola nahradená modernejšou RM-31, ktorá až na kvalitu použitých elektrónok TESLA bola výhodnejšia (pomocou 30 kryštálov vytvorila 800 kanálov s krokom 5 kHz).Frekvenčný rozsah: 2000-2990 kHz s krokom ladenia 10 kHz,
Prevádzky: A3, A2, A1
Dosah s prutovou anténou 2,4 m cca 15 km,
s tyčovou anténou 50-70 km pri A1,
Napájanie: aku 12V cez rotačný menič ZD 481Zdroj: www.armysis.cz (so súhlasom správcu)
CZK - R-471 TÁŇA  (mobilná rádiostanica) - Kompletná súprava

Kompletná súprava
CZK - R-471 TÁŇA  (mobilná rádiostanica) - Samotná rádiostanica

Samotná rádiostanica
URL : https://www.valka.cz/CZK-R-471-TANA-mobilna-radiostanica-t97197#360915Verze : 0
MOD
Diskuse
Vážený pane kolego,
nedošlo jakýmsi nedopatřením k prohození názvů radiostanic? Předpokládám, že tanková radiostanice se spíše nazývala "Táňa", než "Máňa".
URL : https://www.valka.cz/CZK-R-471-TANA-mobilna-radiostanica-t97197#360946Verze : 0
MOD
To nedopatrenie, ale muselo vzniknúť už tu: www.armysis.cz
URL : https://www.valka.cz/CZK-R-471-TANA-mobilna-radiostanica-t97197#360961Verze : 0
MOD
Máňa bolo označenie pre RM31-50, teda VKV diel tankovej rádiostanice kombinovaný s hovorovou súpravou. Táto sa používala aj ako rádiostanica pre spojenie medzi tankami na malú vzdialenosť, bola tiež používaná v samohybných delách.
URL : https://www.valka.cz/CZK-R-471-TANA-mobilna-radiostanica-t97197#361030Verze : 0
MOD