Main Menu
User Menu
     
Název:
Name:
V3S-O-1
Originální název:
Original Name:
V3S-O-1
Kategorie:
Category:
obrněný transportér
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Opravárenské závody Přelouč, Přelouč /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1956
Osádka:
Crew:
2
Přepravní kapacita:
Seating Capacity:
7-11 osob/troops
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
7500 kg
Celková délka:
Overall Length:
7240 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2330 mm
Celková výška:
Overall Height:
2330 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
? mm
Pancéřování:
Armour:
predok - 12 mm
zadok a boky - 8 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Tatra T-912 (vzduchom chladený radový vznetový 6-valec objemu 7.412 cm3)

Výkon:
Power:
70 kW při 2100 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
mechanická, 4+R, normálny a redukovaný chod
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
62,5 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
11,6 km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
500 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
30 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
1,2 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
? m
Brodivost:
Fording Depth:
0,8 m
Výzbroj:
Armament:
Osobné zbrane posádky
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Martin Dubánek, Ivo Pejčoch - Obrněný transportér Praga V3S-O, časopis HPM č.8/2007, ISSN: 1210-1427
URL : https://www.valka.cz/CZK-Praga-V3S-O-1-t64358#624687Verze : 1
MOD
V 11/1953 bol na porade zástupcov Veliteľstva tankomechanizovaného vojska, Vojenského technického ústavu a ďalších zložiek armády prevedený rozbor problematiky obrnených transportérov. Preberali sa možnosti naplnenia stavov jednotiek, ktorých potreby stále zaostávali za tabuľkovými stavmi. Rovnako nebola uspokojená požiadavka na nové moderné transportéry. Potreby armády stále uspokojovali ukoristené nemecké polopásove obrnené transportéry Sd.Kfz.251 z 2. svetovej vojny. Hoci bol rozbehnutý projekt HAKO (budúci OT-810), kvôli neustálym zmenám požiadaviek nebolo možné očakávať skoré dodávky sériových strojov. Odborníci z VTÚ mysleli do budúcnosti a doporučovali vývoj pohyblivejších a hlavne obojživelných pásových transportérov. To by však prinieslo ďalšie zdržanie vývoja a oddialenie sériovej produkcie. Hrozba potencionálneho konfliktu so západnými mocnosťami prinútila predstaviteľov armády spustiť vývoj nového typu obrneného transportéru na platforme novovyvíjaného nákladného vozidla Praga V3S. Išlo o akýsi záložný núdzový projekt. Optimistické predpoklady rátali s postavením prototypu a jeho odskúšaním ešte v roku 1954, výroba by sa mala spustiť v 1/1956. Napriek tejto snahe sa však na projekte tohoto vozidla v rokoch 1954-55 takmer nepracovalo. Až po výtke generála Kratochvíla z 8.11.1955 sa práce rozhýbali a určili sa požadované špecifikácie.

Požadovali sa tieto špecifikácie:
maximálna výška: 2000 mm
šírka: 3320 mm
svetlá výška: 400 mm
maximálna rýchlosť: 75-80 km/hod
merný tlak na pneumatiky: 1,8 kg/cm2
nosnosť v teréne: 1900 kg s posádkou 20 vojakov + vodič a veliteľ vozidla
schopnosť utiahnúť príves do hmotnosti 3000 kg
schopnosť odolávať streľbe pechotných zbraní (8, 10 a 15 mm pancier)

Vývoj mal byť odvodený od Praga V3S alebo Tatra 111. Do 3/1956 mali byť dodané funkčné prototypy. Zápis schválil 17.12.1955 minister národnej obrany gen. JUDr. Alexej Čepička. Následne sa vývojové práce rozbehli. Paradoxom bolo, že vznikla dokonca dvojica konštrukčných návrhov dvoch konkurujúcich firiem. Pod indexom V3S-O-1 vznikol prototyp vozidla, ktorý vyhotovili pracovníci Opravárenských závodov Přelouč (evidenčné číslo 535001). Pod indexom V3S-O-2 vznikol prototyp, ktorý zhotovili technici pražských Automobilových závodov Klementa Gotwalda (Praga) (evidenčné číslo 530077). Išlo o dve dosť rozdielne vozidlá. Dôvody prečo sa v časovej, finančnej i kapacitnej tiesni rozhodlo o dvojitom vývoji nie sú známe. Hlavnou úlohou vozidiel bola preprava dvoch streleckých družstiev. Ďalšou požiadavkou bola možnosť ťahania diel kalibru 85 mm (vz.52). Program V3S-O využíval platformu Praga V3S s pohonom 6x6. Na platformu mala byť namontovaná zhora otvorená pancierová korba koncepciou pripomínajúca korbu Sd.Kfz.251. Pohon mal zabezpečovať vznetový motor Tatra T-912, rovnaký aký bol v štandardných nákladných vozidlách Praga V3S. Zaujímavou konštrukčnou zvláštnosťou bolo pridanie štvrtého kolesa medzi prednou nápravou a dvoma zadnými. Koleso nebolo poháňané, bolo však otočné a malo uľahčovať prekonávanie terénnych vĺn a prekážok. Prototyp z Přelouče mal koleso sklápateľné, pražský prototyp mal koleso pevné. V3S-O-2 mal skrátený podvozok. Výkony prototypov boli takmer identické.
Posádku tvoril vodič a jeho pomocník. Vezené boli dva guľometné družstvá s celkovým počtom 11 vojakov (veliteľ čaty, dvaja velitelia družstiev a osem vojakov). Pokiaľ bol transportér použitý k ťahaniu 85 mm kanónu vz.52, posádku tvorilo okrem vodiča pomocníka ďalších sedem mužov (veliteľ a šesť vojakov obsluhy dela). Vo vozidle sa prevážalo desať debien s muníciou do kanóna. V prípade použia transportéra ženijnými jednotkami tvorilo posádku tiež 11 mužov, ktorí ale mali vo výbave dvojicu malých gumových člnov, dve hľadačky mín, tri 70 metrové laná, desať lopát a desať krompáčov, 20 korkových záchranných kruhov, pílu, dve sekery, trasovaciu šnúru, vytyčovacie kolíky, 10 kg drôtu, 20 tabuliek a dve palice. Uvažovalo sa i o využití V3S-O v úlohe transportéra protitankového družstva s tarasnicou. V tomto prípade bolo požadované vyriešiť malé úpravy pre uchytenie zbrane a munície.
Hlavné porovnávacie testy medzi oboma prototypmi boli prevedené u 104. mechanizovaného pluku v Jincích v období od 7.8.1956 do 25.8.1956. Skúšok sa zúčastnil i prototyp polopásového transportéru HAKO (OT-810). Pri terénnych skúškach jednoznačne exceloval polopásový prototyp HAKO (OT-810). Prototypy programu V3S-O excelovali v kapacitných možnostiach. Mali väčší bojový priestor, kam bolo možné naložiť viac materiálu, viac vojakov. V3S-O-2 zvládal streľbu z ťažkého guľometu lepšie než jeho konkurent V3S-O-1. Mal totiž namontovanú otočnú konzolu, za pomoci ktorej mohol viesť streľbu i za jazdy. V3S-O-1 mohol viesť streľbu len pri zastavení vozidla. V priebehu skúšok najazdil prototyp V3S-O-1 celkovo 984 km na cestách a 179 km v teréne, prototyp V3S-O-2 608 km na cestách a 115 km v teréne. Oba prototypy programu V3S-O mali ťažkého konkurenta v HAKO (OT-810), ktorý v súťaži na nový obrnený transportér aj vyhral. Kolesové transportéry neboli plne vyhovujúce pre boj vo vtedajších podmienkach. Komisia navrhla vyvinúť nový typ kolesového i pásového transportéra, obe mali byť schopné plavby. Do jeho vyvinutia a sériovej výroby sa mal vyrábať HAKO (OT-810).
Program V3S-O bol zastavený, osud prototypov je neznámy.

Martin Dubánek, Ivo Pejčoch - Obrněný transportér Praga V3S-O, časopis HPM č.8/2007, ISSN: 1210-1427
foto VHA

CZK - Praga V3S-O-1 -


CZK - Praga V3S-O-1 -


CZK - Praga V3S-O-1 -


CZK - Praga V3S-O-1 -


CZK - Praga V3S-O-1 -


CZK - Praga V3S-O-1 -


CZK - Praga V3S-O-1 - Zľava: prototyp HAKO (OT-810), v strede V3S-O-2, V3S-O-1.

Zľava: prototyp HAKO (OT-810), v strede V3S-O-2, V3S-O-1.
CZK - Praga V3S-O-1 - Zľava: V3S-O-1, V3S-O-2, HAKO (OT-810)

Zľava: V3S-O-1, V3S-O-2, HAKO (OT-810)
URL : https://www.valka.cz/CZK-Praga-V3S-O-1-t64358#624685Verze : 9
MOD