Main Menu
User Menu

CZK - PZV (pojízdný zemní vrták)

PZV


Speciální vozidlo Tatra T-138 P1V (starší provedení na podvozku T-111) s nástavbou agregátu vrtné soupravy. Vrtací způsob je rotační, suchý, materiál je vynášen šnekovým závitem vrtných tyčí.


Používá se k vrtání otvorů pro kůlové zátarasy, stožáry veřejného osvětlení, zřizování vývrtů při trhacích pracích, větracích šachet a dalších parcích.


Za příznivých podmínek lze s použitím vrtných tyčí od jiného PZV zvýšit hloubku vrtání pro průměr 150 a 250 mm na 25 - 30 m. PZV se používá k vrtání v horninách třídy 1 - 5 (dle ČSN 733 050).


S pojízdným zemním vrtákem lze vrtat i na svahu do 15° - přední část vozidla proti svahu ve směru spádnice - je-li vozidlo ve směru vrstevnice - kotvení lany, zajištění podpěrami.


Do výzbroje ČSLA zaveden v roce 1959.Technicko-taktická data (pro PZV na podvozku T-138)
Hmotnost: 17 340 kg


Obsluha: 3 (1 strojník a 2 pomocníci)


Rozměry:
- délka: 9 750 mm
- šířka: 2 350 mm
- výška: 3 100 mm

Spotřeba: 11 l nafty motorové NM-30 / 1 Mh


Vrtné nářadí:
- průměr 150 mm: do hloubky 14 m
- průměr 250 mm: do hloubky 14 m
- průměr 480 mm: do hloubky 8 m
URL : https://www.valka.cz/CZK-PZV-pojizdny-zemni-vrtak-t32751#118483Verze : 0
MOD
Doplnenie údajov:


Pojazdný zemný vrták PZV tvorí vŕtací agregát namontovaný na podvozku nákladného automobilu T-138 alebo na podvozku T-138 VN. Jednotlivé strojové skupiny sú uložené na plošine vozidla.


Výkon motora TATRA 924-A5 na vŕtacie vreteno a ostatné pracovné ústrojenstvá je prenášaný hydraulicko-mechanicky. Stroj je ovládaný z ovládacieho pultu, ktorý je umiestnený na zadnej časti plošiny vozidla.


Smery vŕtania :


- vrty v smere pozdĺžnej osi vozidla možno robiť v rozmedzí rovnobežne s plošinou vozidla až kolmo na ňu,


- vrty na pravú stranu vozidla / pri pohľade zo zadu / možno robiť v rozmedzí kolmo na plošinu vozidla až do 100 stupňov od tejto kolmice doprava,
- na ľavú stranu vozidla možno robiť vrty od 40 stupňov až do kolmice plošiny vozidla.


Pojazdný vrták je určený na vŕtanie vrtov priemeru 150 a 250 mm do hĺbky 14 m a vrty priemeru 480 mm do hĺbky 8 m. Vŕtanie je rotačné bez výplachu a vynášaním odvŕtaneho materiálu pomocou skrutkovice. Do hĺbky viac ako 2,6 m sa vŕta postupným nastavovaním vŕtacích tyčí.


K súprave vŕtacieho náradia PZV patrí :


- vŕtacie náradie priemeru 150 mm do hornín,
- vŕtacie náradie priemeru 250 mm do zemín,
- vŕtacie náradie priemeru 250 mm do hornín,
- vŕtacie náradie priemeru 480 mm do zemín.


Rýchlosť vŕtania je závislá od :


- druhov vŕtaneho materiálu / zemina, hornina /
- uloženia vŕtaneho materiálu / vodorovné, šikmé vrstvy /
- rovnomernosti zloženia,
- tektonického porušenia alebo neporušenia vrstvy,
- okamžitého stavu vŕtaneho materiálu.


Motor : TATRA 924-A5 - štvortaktný dieselový s priamym vstrekovaním paliva je určený pre pohon čerpadiel


Stály výkon : 60 ks


Spotreba paliva : 12,5 l / MHObsluha : 1 strojník - vŕtač je súčasne aj vodičom T-138 + 2 pomocníci. Pri vŕtaní väčšieho počtu otvorov o priemere 480 mm je obsluha doplnená ešte jedným pomocníkom.Zdroj : Príručka pre ženistov - Naše vojsko 1964


Technická príprava ženijných jednotiek SVŠT 1988
CZK - PZV (pojízdný zemní vrták) - Pojazdný zemný vrták  PZV

Pojazdný zemný vrták PZV
URL : https://www.valka.cz/CZK-PZV-pojizdny-zemni-vrtak-t32751#248949Verze : 0
Bývalý vojenský PZV v "civilu".
CZK - PZV (pojízdný zemní vrták) -


CZK - PZV (pojízdný zemní vrták) -


CZK - PZV (pojízdný zemní vrták) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-PZV-pojizdny-zemni-vrtak-t32751#118485Verze : 0
MOD
...
CZK - PZV (pojízdný zemní vrták) -


CZK - PZV (pojízdný zemní vrták) -


CZK - PZV (pojízdný zemní vrták) -


CZK - PZV (pojízdný zemní vrták) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-PZV-pojizdny-zemni-vrtak-t32751#118486Verze : 0
MOD
Z dobovej tlače - PZV na podvozku Tatra 111.
CZK - PZV (pojízdný zemní vrták) - T-111 PZV (https://www.tatraprehled.com)

T-111 PZV (https://www.tatraprehled.com)
URL : https://www.valka.cz/CZK-PZV-pojizdny-zemni-vrtak-t32751#248777Verze : 0
MOD
Pojazdný zemný vrták PZV z výzbroje ČSLA.


Zdroj: Žen-3-9/2 Technologické postupy BO ženijnej techniky - predpis ČSLA, Praha 1969
CZK - PZV (pojízdný zemní vrták) - PZV na korbe T 138

PZV na korbe T 138
CZK - PZV (pojízdný zemní vrták) - Stojník PZV.

Stojník PZV.
URL : https://www.valka.cz/CZK-PZV-pojizdny-zemni-vrtak-t32751#254699Verze : 0
Využitie možnosti vŕtania pod rôznymi uhlami...
CZK - PZV (pojízdný zemní vrták) - Vŕtatanie otvoru pre osadenie kolových zátarasov.

Vŕtatanie otvoru pre osadenie kolových zátarasov.
CZK - PZV (pojízdný zemní vrták) - Sklopený vrtný mechanizmus.

Sklopený vrtný mechanizmus.
URL : https://www.valka.cz/CZK-PZV-pojizdny-zemni-vrtak-t32751#258513Verze : 0
PZV (VPZ 160 23-88) z výzbroje 151. ženijního praporu. Jedná se o poslední PZV používaný AČR.
CZK - PZV (pojízdný zemní vrták) - Vlastní foto z 24. května 2008.

Vlastní foto z 24. května 2008.
CZK - PZV (pojízdný zemní vrták) - Vlastní foto z 24. května 2008.

Vlastní foto z 24. května 2008.
CZK - PZV (pojízdný zemní vrták) - Vlastní foto z 24. května 2008.

Vlastní foto z 24. května 2008.
URL : https://www.valka.cz/CZK-PZV-pojizdny-zemni-vrtak-t32751#339352Verze : 0
Zdroj : Žen-21-3 Pojazdný zemný vrták - predpis ČSĽA, Praha, 1962
CZK - PZV (pojízdný zemní vrták) - PZV - popis.

PZV - popis.
CZK - PZV (pojízdný zemní vrták) - Vŕtací agregát PZV.

Vŕtací agregát PZV.
CZK - PZV (pojízdný zemní vrták) - Vrták.

Vrták.
URL : https://www.valka.cz/CZK-PZV-pojizdny-zemni-vrtak-t32751#339614Verze : 0
Pohľad na korbu PZV.Zdroj : Doležal Ludvík, ing, Kroupa Lubomír, ing., CSc - Ženijní vojsko HISTORIE A SOUČASTNOST - MO ČR Praha 2003
CZK - PZV (pojízdný zemní vrták) - PZV.

PZV.
URL : https://www.valka.cz/CZK-PZV-pojizdny-zemni-vrtak-t32751#374496Verze : 0
Pojazdný zemný vrták PZV.Zdroj : Žen-3-6/2 Technické ošetrovanie ženijnej techniky – predpis ČSLA, Praha 1965
CZK - PZV (pojízdný zemní vrták) - Hnací agregát.

Hnací agregát.
URL : https://www.valka.cz/CZK-PZV-pojizdny-zemni-vrtak-t32751#382659Verze : 0
Pojazdný zemný vrták PZV na podvozku T 138 P1 V.Zdroj : Katalóg vozidiel a podvozkov - OOP-odbyt TATRA, n.p. Kopřivnice
CZK - PZV (pojízdný zemní vrták) - Podvozok P1 V.

Podvozok P1 V.
URL : https://www.valka.cz/CZK-PZV-pojizdny-zemni-vrtak-t32751#390860Verze : 0
Diskuse
Mé praktické zkušenosti nejsou moc dobré, vrtalo to dobře jen v písku na cvičáku Smile. Docházelo k zastavení vrtných tyčí vlivem odporu zeminy a především posunutím vozu a tím i osy vrtáku a osy díry. Vliv také mělo stáří stroje - vrtal jsem s PZV na vojně v roce 1996. V té době jich sloužilo v AČR ještě asi 5.


Vrtat se dalo dozadu (vpodstatě ve složené vodorovné poloze), věž se dala naklápět a zabrzdit pro vrtání vjakémkoliv úhlu 0-90 v ose vozidla.
Zajímavé na stroji bylo, že šlo vrtat i "dokopce". Po postavení věže šla ještě naklápět vpravo a vlevo na bok vozidla a to až 90 stupňů při vrtání vlevo a 110 stupňů při vrtání vpravo.


Motor v nástavbě byl také Tatra, řadový 4 válec (tuším 924). Pro funkci stroje byly v nástavbě asi 3 hydraulická čerpadla, ale to už si moc nepanmtuju (možná ještě někde najdu poznámky)
URL : https://www.valka.cz/CZK-PZV-pojizdny-zemni-vrtak-t32751#232185Verze : 0