Main Menu
User Menu
Název : PP-Mi-Ba
Tvar : schránka ve tvaru válce, bakelitová
Rozměry : výška 60 mm, průměr 150 mm
Váha : 0,34 kg
Váha : trhaviny 200 g
Druh trhaviny : TNT
Iniciační tlak : 1 kg
Zapalovač : tlakový RO7-II
Určení : mina proti živé síle
Tato mina byla zavedena do ČS armády v padesátých letech. Díky použití bakelitové schránky je obtížné ji najít nalezení běžnými detektory. Byla použita v Libanonu Namibii, a Jižní Africe. Působí do 5m, střepinový účinek do 25 – 100m
URL : https://www.valka.cz/CZK-PP-Mi-Ba-mina-t14099#52766Verze : 0
Skrátený názov : PP-Mi-Ba
Popis : Protipechotná mína bakelitová
Rozmery : priemer 150 mm, výška 60 mm
Tvar : diskovitý
Materiál puzdra : bakelit
Farba : tmavo hnedá
Celková hmotnosť : 340 g
Roznecovač : Ro-7-II tlak, Ro-7-III tlak/proti zdvihu
Hmotnosť a druh použitej trhaviny: 200 g TNT
Ničivý účinok na živú silu : 20 m
Iniciácia : 1kg
Detekcia :
Krajiny výskytu: Namíbia
Zdroj : OrData online, archív autora
URL : https://www.valka.cz/CZK-PP-Mi-Ba-mina-t14099#207825Verze : 0
Protipechotná bakelitová mína PP Mi-Ba je určená k zaminovaniu terénu proti živej sile nepriateľa. Míny sa kladú ručne zapustene v mínovom lôžku zhotovenom mínovým kolíkom.


Je to svojim charakterom trhavá tlaková kontaktná mína, vysoko odolná proti pretlaku v čele rázovej vlny.K výbuchu dochádza našľapnutím ( naľahnutím) na roznetku Ro-7 II. Mína pôsobí na živú silu nepriateľa výbuchom 75 g tritolovej náložky a spôsobí zranenia, ktoré vyradia zasiahnutú osobu z boja.PopisTelo PP Mi-Ba tvorí lisovaná tritolová náložka. Do rozbuškovej 75g náložky je zaskrutkovaná roznetka Ro-7 II vybavená kombinovanou rozbuškou Žk 2.


Nášlapná mína obsahuje nápichovú roznetku uloženú v počinovej náložke a trhaciu náplň.


Adjustácia míny je obmedzená len na pootočenie krídielka poistky o 90° a vykonáva sa na mieste kladenia.


Nášlapná protipechotná mína tvorí nerozoberateľný celok.


Mína nie je zistiteľná mínovou hľadačkou na kovové míny.Hlavné technické údaje
:Rozmery v mm:


Priemer : 30
Výška : 110Hmotnosť v kg
:


Celková : 0,1 ( 75 g tritolová náložka, roznetka, rozbuška Žk 2)
Zdroj : Žen-29-2 Miny a roznetky – predpis ČSĽA, Praha, 1987
CZK - PP-Mi-Ba (mina) - PP Mi-Ba.

PP Mi-Ba.
CZK - PP-Mi-Ba (mina) - PP Mi-Ba - rez.

PP Mi-Ba - rez.
CZK - PP-Mi-Ba (mina) - Mínový kolík na zapustenie PP Mi-Ba.

Mínový kolík na zapustenie PP Mi-Ba.
URL : https://www.valka.cz/CZK-PP-Mi-Ba-mina-t14099#368385Verze : 0
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/CZK-PP-Mi-Ba-mina-t14099#379725Verze : 0
MOD
Roznecovač Ro7III nezabezpečoval mínu proti zdvihu, ale iba proti jeho vyskrutkovaniu.
URL : https://www.valka.cz/CZK-PP-Mi-Ba-mina-t14099#631842Verze : 0