Main Menu
User Menu

CZK - MOZEK (vozidlo pro výpočet dráhy letu)

Vyhodnocovací vůz MST II
(na protokolech je též označován jako OZ 810 50-51, ale nevím zda se to netýká pouze mého kusu)


Skládá se z:
- protiletadlový počítač EUZ II pro 57 mm PLK čs (MOZEK II)
- automatický stolek k řízení palby STOPA
- telefonní zařízení TZ 57
- terénní skříňový automobil T-805 se sníženou karosérií 1,5 t


Můj kus je výr. číslo: 61 503 0548. Do armády byl přijat: 31.7.1961
Dodavatel udává záruku 1 rok při provozu u útvaru a 2 roky při nepřetržitém skladování. Dále dokumentace pojednává o konzervaci do NZ, o dekonzervaci a o podmínkách záruky.


Veškerá dokumentace, z které jsem vycházel, byla zpracována v červenci 1961 jako TAJNÁ a dne 30.3.1963 odtajněna a ponechána pouze pro služební účely (tak to nevím jak je to sní dnes).


Účel a použití zařízení STOPA
(automatický stolek pro řízení palby)


Přepočítávač s automatickým zápisem –STOPA- udává plynule, na základě střeleckého radiolokátoru, topografickou dálku a výšku cíle. Současně zaznamenává na transparentní papír dráhu letícího cíle, promítnutou do topografické roviny.
Začlenění zařízení do baterie PLK a radiolokátoru SON bylo provedeno 24žilovými přenosovými kabely. Z radiolokátoru byly selsynovým (?) přenosem plynule přenášeny vstupní prvky, udávající polohu objektu v prostoru. Z baterie PLK dostávala Stopa stejným způsobem údaje o časování střely, což umožňovalo veliteli rozhodnout o zahájení účinné palby. Výpočet časování prováděly vyhodnocovací přístroje PUAZO 4 (mechanický analogový počítač) nebo PL počítač M2 (elektronický analogový počítač, též MOZEK). Jestliže pracovala Stopa v rámci baterie 57 mm PLK, přenos časování odpadal, protože se střelba prováděla nárazovým střelivem (což si trochu protiřečí se zbytkem dokumentace). V případě, že stopa byla umístněna ve voze společně s PL počítačem M2, dostává časování přímo od počítače M2 (případ T805 Mozek). Dále byla Stopa propojena s jednotlivými složkami PLK telefonickým a signalizačním vedením, za účelem informování velitele o zachycení cíle a připravenosti k palbě.


Zařízení Stopa bylo zhotoveno v polním provedení. Bylo otřesuvzdorné, prachotěsné a schopné činnosti rozmezí teplot –15° C do +45° C. Toto tepelné rozpětí zajišťovalo elektrické vytápění a naopak výkonné chlazení.


K zařízení Stopa patřila umaplexová (?) deska s kilometrovou sítí v kovovém pouzdře, transportní bedna s náhradními díly a kabelové bubny se síťovými a přenosovými kabely.Zařízení MOZEK II, bal. 57
(elektronický analogový počítač)


Co se týče tohoto zařízení mám dokumentaci pouze schémata zapojení, soupisy součástek, odstraňování závad a o kalibracích, zkouškách a opravách ve VOZ Uherský Brod. Dále vlastním: Záznamník o kontrole šumu přesných spirálových potenciometrů počítače EUZ II.


Telefonní zařízení TZ 57
Souprava telefonního zařízení pro baterie 57 mm PLK vz. čs sloužila veliteli baterie ke spojení se všemi součástmi baterie a obsluhou.Umožňovala tak velení a řízení palby v různých podmínkách boje.
Zaručovala dostatečně hlasité a srozumitelné předávání rozkazů.Archív autora

CZK - MOZEK (vozidlo pro výpočet dráhy letu) - automatický stolek k řízení palby STOPA

automatický stolek k řízení palby STOPA
CZK - MOZEK (vozidlo pro výpočet dráhy letu) - Vyhodnocovací servomechanizmus

Vyhodnocovací servomechanizmus
CZK - MOZEK (vozidlo pro výpočet dráhy letu) - automatický stolek k řízení palby STOPA

automatický stolek k řízení palby STOPA
URL : https://www.valka.cz/CZK-MOZEK-vozidlo-pro-vypocet-drahy-letu-t38201#144875Verze : 0
Fota
CZK - MOZEK (vozidlo pro výpočet dráhy letu) -


CZK - MOZEK (vozidlo pro výpočet dráhy letu) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-MOZEK-vozidlo-pro-vypocet-drahy-letu-t38201#144877Verze : 0
Samotné vozidlo mne zaujalo už kvůli svému názvu, respektive názvu systému v nástavbě, pokusím se tedy odpovědět na otázky, které kaufi rafinovaně nechal v textu ve formě otazníků… Laughing
UMAPLEX – polymetylmetakrylát (PMMA) neboli organické sklo, či také PLEXISKLO. Jde tedy o planšet, pod který se pravděpodobně vkládala mapa.
Pokud si pamatuji, někteří starší kolegové, pravděpodobně proto, aby zdůraznili pružnost, či jinak flexibilitu onoho materiálu, komolili jeho název na UMAFLEX. Laughing


SELSYN – nebo jinak SELFSYNCHRON je speciální zařízení (točivý elektrický stroj) pro přenos parametrů (v tomto případě úhlu natočení) od centrálního generátoru k perifernímu motoru (a nebo naopak) prostřednictvím elektrického vedení. V tomto případě od radiolokátoru přenos polohového úhlu (náměr) a směrového úhlu (odměr) cíle na jednotlivé kanóny (baterie)...
Jde tedy v principu o elektrický OPAKOVAČ, který zabezpečoval jednotný VÝNOS DANÝCH PARAMETRŮ k „uživateli“…
Musím si položit otázku, proč je (pravděpodobně v předpise) použito slovo SELSYN a ne plné SELFSYNCHRON. Napadá mne jediné možné zdůvodnění: slovo SELFSYNCHRON muselo znít příliš anglicky (podívejte se zpět na dobu zavedení MOZKU do výzbroje tehdejší ČSLA - teď vidím, že je to pěkná slovní hříčka Very Happy ) a navíc, pokud se nepletu, tak v ruštině se slovo SELSYN používá stejně, jako mnoho dalších převzatých slov (a nebo to bylo Rolling Eyes naopak…???).


Archív autora
URL : https://www.valka.cz/CZK-MOZEK-vozidlo-pro-vypocet-drahy-letu-t38201#144957Verze : 0
Takovéto propojení selsynů skutečně funguje. V tomto zařízení se však vyžadovala vyšší přesnost, než může poskytnout takovéto přímé propojení, proto je použito jiného principu.
1. přijímací a vysílací selsyn byly zapojeny tak, aby se jejich napětí odčítala. Vzniklý rozdíl se zesílil a přijímací selsyn se do správné polohy natočil pomocí dalšího motorku.
2. Pro každou souřadnici se používaly 2 páry selsynů propojené navzájem ozubenými koly s převodem 1:10. Jednalo se o "hrubý" a "jemný" selsyn. Na tom obrázku stopa2.jpg jsou ta oyubená kola dobře vidět; STOPA i EUZ používaly stejné technologie. Například pro azimut se při otočení kolem dokola (t.j. 360 st.) hrubý selsyn otočil jednou, ale jemný desetkrát. Tím se eliminovaly úhlové chyby vlastních selsynů. V provozu se jelo jen po jemných selsynech, pokud to přeplo někde na hrubý, pak se na EUZ rozsvítila žárovka PALBU STAV (u některých kusů tam byl nápis PODMíNKA Řešitelnosti). Těch podmínek však bylo víc.


V tom zařízení STOPA se nepsalo do mapy, ale přes kopírák na pauzák. Vlastně to byl předchůdce jehličkové tiskárny.


Archív autora
URL : https://www.valka.cz/CZK-MOZEK-vozidlo-pro-vypocet-drahy-letu-t38201#212236Verze : 0
Detaily automobilu Tatra 805 Mozek II z Vojenského muzea v Lešanech.
Vlastní foto z 26. srpna 2006.
CZK - MOZEK (vozidlo pro výpočet dráhy letu) -


CZK - MOZEK (vozidlo pro výpočet dráhy letu) -


CZK - MOZEK (vozidlo pro výpočet dráhy letu) -


CZK - MOZEK (vozidlo pro výpočet dráhy letu) -


CZK - MOZEK (vozidlo pro výpočet dráhy letu) -


CZK - MOZEK (vozidlo pro výpočet dráhy letu) -


CZK - MOZEK (vozidlo pro výpočet dráhy letu) -


CZK - MOZEK (vozidlo pro výpočet dráhy letu) -


CZK - MOZEK (vozidlo pro výpočet dráhy letu) -


CZK - MOZEK (vozidlo pro výpočet dráhy letu) -


CZK - MOZEK (vozidlo pro výpočet dráhy letu) -


CZK - MOZEK (vozidlo pro výpočet dráhy letu) -


CZK - MOZEK (vozidlo pro výpočet dráhy letu) -


CZK - MOZEK (vozidlo pro výpočet dráhy letu) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-MOZEK-vozidlo-pro-vypocet-drahy-letu-t38201#333948Verze : 0
Zkusím doplnit něco málo z praktických zkušeností s EUZII u útvaru 7505 v Plzni na Slovanech (1973-1975): šlo o velmi citlivé zařízení s vysokou poruchovostí. Před každými cvičnými střelbami (se slepými nábojkami v palpostu nad Štěnovickým Borkem u Plzně, s ostrými ve vojenském prostoru Ľubica) byly při technické prohlídce permanentně nalézány četné závady. Nejčastěji se jednalo o špatné spoje, nízkou životnost elektronek i diskrétních součástek jako odpory, kondenzátory apod. Spojař převážel a uskladňoval baterie do vysílaček v "kačeně", čili ve výše zmíněném voze T805. Únik elektrolytu z nich se dostával do ovzduší kabiny a rozleptával cín spojů. Po nabytí zkušeností s EUZII a jeho mouchami jsem při každé údržbě njprve vybral jednotlivé panely počítače z rámu a šroubovákem projel všechny cínové spoje. Velká část z nich byla zkorodovaná, byly tzv. studené a rozpadaly se. Po odstranění spojařských baterií z kačeny natrvalo se stav techniky po této stránce sice zlepšil, leč zbytek problémů s kvalitou materiálu a součástek zústal. Fakticky bylo nutné před každou ostrou střelbou včas zkontrolovat systém, od něhož závisel úspěch nejen střeleb, nýbrž i odměny, povýšení, dovolené, a to tak u vojáků ZVS, jakož i důstojníků z povolání. Obzvlášť bylo důležité zkontrolovat před začátkem cvičných střeleb kypr v horním panelu počítače. Byl to přepínač s pojistkou proti náhodnému přepnutí, jenž obracel vstupní údaje o poloze cíle z radiolokátoru o 180 stupňů. Při cvičných střelbách musel být kypr samozřejmě v poloze přepnuto, čímž byla protiletadlová děla orientována na pomyslný cíl, pohybujúcí se v paralelní rovině k cili skutečnému. Obě roviny byly fotografovány a při vyhodnocování se snímky poté překryly přes sebe, aby bylo vidět, zda střely zasáhly cíl. U jedné baterie kdosi jednou buď záměrně nebo omylem přepl kypr do polohy ostré střelby. Po zahájení palby na letící cíl se objevily rozprasky časovaného náboje v nebezpečné blízkosti cíle, pilot okamžitě změnil plánovaný směr a prchal údolím dostatečně nízko, aby jej radary ztratily z obrazovek.

Tyto protiletadlové systémy, vyrobené okolo roku 1950 skončily začátkem 70.let ve výzbroji ČSLA. Připravovaly jsme je v roce 1974 na transport, včetně techniky uložené ve skladech NZ, kterou bylo nutno nejprve odkonzervovat. Poté podle informací z velení útvaru směřovala technika údajně do některé spřátelené země v severní Africe. Nastalo období přeškolování a převelování, část útvaru postupně odchádzela do Jihlavy, kde vznikal protiletadlový útvar s raketovou technikou KUB.
URL : https://www.valka.cz/CZK-MOZEK-vozidlo-pro-vypocet-drahy-letu-t38201#617700Verze : 0
Diskuse
Omlouvám se je to opravdu PUAZO a ne PAUZO. Již jsem to opravil.


Tak jsem taky našel vysvětlení slova Selsyn ve slovníku cizích slov. Je to tam vysvětlené trochu jednodušeji. Jedná se o dvě motor-dynama propojená vodiči bez napětí. Pootočím li jedním motor-dynamem, vyrobí proud a to druhé se pootočí stejně. A naopak. Jak jednoduché, ale jak přesné?
URL : https://www.valka.cz/CZK-MOZEK-vozidlo-pro-vypocet-drahy-letu-t38201#145008Verze : 0
Selsyn funguje na princípe vynulovania fázových posunov napätí v cievkach statora ak sa rotor napája striedavým napätím a otáča sa. Zapojenie je na obrázku.
CZK - MOZEK (vozidlo pro výpočet dráhy letu) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-MOZEK-vozidlo-pro-vypocet-drahy-letu-t38201#333977Verze : 0
MOD
V úvodu je správně psáno, že EUZII byl určen pro 57mmPLK, který používal nárazové střelivo. Je zmíněn rozpor s použitím časovaného střeliva.


Zřejmě v té dokumentaci chybí údaj o tom, že EUZ byl určen nejen pro 57mmPLK s nárazovým střelivem, ale i pro 85mmPLK s časovanou municí. Ten vyráběla Škoda. Časování se provádělo ručně, proto údaj šel z EUZ s 5sec. předstihem. Přenos souřadnic byl pouze ruční s použitím nulových indikátorů. U 57mmPLK byl možný i servopřenos právě s pomocí selsynů. 85mmPLK byl z výzbroje ČSLA vyřazen koncem šedesátých let, EUZ se používal déle.
URL : https://www.valka.cz/CZK-MOZEK-vozidlo-pro-vypocet-drahy-letu-t38201#503208Verze : 0
Rád bych potvrdil slova uživatele pepadoma. EUZII byl používán i s protiletadlovými kanony 85mmPLK. Byl jsem starším operátorem EUZII u útvaru 7505 v Plzni (PVOV) na Slovanech 1973-1975. Právě tento útvar měl ve výzbroji 85mm děla.
URL : https://www.valka.cz/CZK-MOZEK-vozidlo-pro-vypocet-drahy-letu-t38201#617699Verze : 0
dekujeme za upresneni a vzpominky!
URL : https://www.valka.cz/CZK-MOZEK-vozidlo-pro-vypocet-drahy-letu-t38201#617703Verze : 1
MOD