Main Menu
User Menu

CZK - LK-2 (ľahký kábel dvojžilový)

Dúfam že je to správne označenie, tak mi to bolo doložené známym.


Ľahký kábel LK-2 pozostáva z dvoch odddelených vodičov zaliatych v zelenom plaste (plášť). Každý vodič je tvorená jednou oceľovovou žilou (1) a medenou žilou (2), ktorá je tvorená niekoľkými vodičmi.
Kábel je ukončený gumenou spojkou s jedným kolíkom a jednou zdierkou, ktorá zabezpečuje pohodlné spájanie káblov pri výstavbe dlhšieho vedenia.
CZK - LK-2 (ľahký kábel dvojžilový) - Pohľad na spoju a časť kábla

Pohľad na spoju a časť kábla
CZK - LK-2 (ľahký kábel dvojžilový) - Spojka kábla - kolík a zdierka

Spojka kábla - kolík a zdierka
CZK - LK-2 (ľahký kábel dvojžilový) - Rozmiestnenie žíl

Rozmiestnenie žíl
URL : https://www.valka.cz/CZK-LK-2-lahky-kabel-dvojzilovy-t83101#304929Verze : 0
MOD
LK-2 sa používa na stavbu kratších vedení, cca do 15 až 20 km, nakoľko po tejto vzdialenosti je signál veľmi utlmený. Na jednej cievke je 500 m a na zvinovač je možné umiestniť dve cievky vedľa seba. Spojky umožňujú veľmi rýchle spojenie a sú odolné stekajúcej vode. Priemer cievky je 270 mm a šírka 150 mm


Zdroj, vlastná zbierka a poznámky z kurzu
CZK - LK-2 (ľahký kábel dvojžilový) - Pohľad na cievku z boku

Pohľad na cievku z boku
CZK - LK-2 (ľahký kábel dvojžilový) - Zabalená cievka

Zabalená cievka
CZK - LK-2 (ľahký kábel dvojžilový) - Detail štítku

Detail štítku
CZK - LK-2 (ľahký kábel dvojžilový) - Detail na spojky zasunuté do seba

Detail na spojky zasunuté do seba
URL : https://www.valka.cz/CZK-LK-2-lahky-kabel-dvojzilovy-t83101#381919Verze : 0
MOD
Diskuse
Aká je hmotnosť takéhoto kábla?
Viete mi poradiť kde by sa dal takýto kábel kúpiť.
Potreboval by som 1000m.
Ďakujem.
URL : https://www.valka.cz/CZK-LK-2-lahky-kabel-dvojzilovy-t83101#484317Verze : 0