Main Menu
User Menu

CZE - CZ 550

opakovací puška

CZ 550

Ráže: 22-250, 243 Winchester, 270 Winchester, 6,5 × 55 SE, 7 × 57 mm, 7 × 64 mm, 30-06 Springfield, 308 Winchester, 9,3 × 62 mm
Délka hlavně: 60 cm
Délka: 113,5 cm
Hmotnost prázdná: 3,4 kg
Cena: 20 100 - 20 400 Kč
Kapacita zásobníku: 5 ran; 4 rány u ráží .243 Win., .308 Win. a .22 - 250
URL : https://www.valka.cz/CZE-CZ-550-t12877#44663Verze : 0
foto ČZ
URL : https://www.valka.cz/CZE-CZ-550-t12877#44664Verze : 0
Ráže: 308 Win.
Délka hlavně:65 cm
Délka:126 cm (včetně kompenzátoru)
Hmotnost prázdná: 5,5 kg
Cena : 22 000,- Kč v základu
Kapacita zásobníku: 4 naboje
URL : https://www.valka.cz/CZE-CZ-550-t12877#153388Verze : 0