Main Menu
User Menu

CHN - Type 86 (100 mm protitankové delo)

Type 86 – vylepšená verzia 100 mm protitankového kanóna Type 73, vyvinutá oncom 80-tych rokov 20. storočia.


Vo výzbroji PLA je veľké množstvo protitankových diel Type 86 ako štandartná výzbroj protitankových oddielov delostreleckých plukov divízií. V budúcnosti sa tieto systémy budú nahrádzať protitankovými raketovými systémami.


História – pre začiatok vývoja tohto typu sa musíme vrátiť do histórie druhej svetovej vojny. Na začiatku vojny používali všetky hlavné armády jednonápravové dvojkolesové protitankové delá kalibru 37-40 mm. Do hĺbky členené obranné pásmo vyžadovalo použitie veľkého množstva protitankových kanónov. Protitankové kanóny ale aj iné druhy delostreleckých zbraní zohrávali veľkú úlohu v pri zastavení postupu nemeckých obrnených divízií do vnútra Sovietskeho zväzu. Vojnové skúsenosti vyústili do budovania protitankových diel kalibrov 85 mm ~100 mm. Svojou nízkou cenou a relatívne dobrými manévrovacími schopnosťami sa protitankové delá týchto kalibrov stali súčasťou mnohých armád po ukončení Druhej svetovej vojny.
Začiatkom 80-tych rokov 20. storočia bola každá divízia pozemného vojska Čínskych ozbrojených síl (PLA) vyzbrojená osemnástimi protitankovými delami kalibru 85 mm Type 56 (Čínska kópia Sovietskeho 85 mm protitankového kanóna M45). Nové Sovietske stredné tanky druhej generácie, ako bol T-62 však spôsobili, že tieto protitankové kanóny svojimi výkonmi nepostačovali na úplné zastavenie týchto tankov. Na tomto základe sa v Číne začal vývoj nového protitankového dela, ktoré by bolo schopné spoľahlivo ničiť aj tieto tanky. 100 mm delo s hladkou hlavňou bolo jedným z výsledkov protitankového programu začatého v priebehu 70-tych rokov 20. storočia.


100 mm delo s hladkou hlavňou bolo vyvinuté v polovici 70-tych rokov 20. storočia na základe 100 mm tankového kanóna s drážkovanou hlavňou Type 59. V podstate išlo o prvý kanón s hladkou hlavňou vyvinutý v číne a uspôsobený pre streľbu podkalibernou muníciou stabilizovanou šípovými plochami (armour piercing fin stabilised discarding sabot - APFSDS). Z tohto kanóna vznikli dva produkty – 100 mm tankový kanón s hladkou hlavňou Type 69 a ťahané 100 mm protitankové delo s hladkou hlavňou Type 73, ktoré malo postupne nahradiť vo výzbroji 85 mm protitankové delá Type 56.


Modernizáciu a zlepšenie výkonov 100 mm protitankového dela si vynútilo masové zavedenie Sovietskych stredných tankov T-72 do výzbroje.
Modernizácia bola ukončená koncom 80-tych rokov 20. storočia a modernizovaný variant bol zavedený do výzbroje pod označením Type 86. Na vzhľadovo rovnakom podvozku ako u Type 73 je umiestnený modernizovaný 100 mm kanón s hladkou hlavňou schopný na 2000 m prekonať čelný pancier sovietskeho stredného tanku T-72. Vo vývoji je ďalšia modernizácia tohto kanóna schopná prekonať čelný pancier T-72 vybaveného explozívnym reaktívnym pancierom (ERA) a čelný pancier tanku T-80. Podľa údajov PLA je tento 100 mm kanón výkonnejší ako väčšina západných 105 mm tankových kanónov.


Moderný pohľad na manévrový boj znižuje hodnotu jednoúčelových protitankových diel. Pancierová ochrana moderných tankov je nad sily väčšiny protitankových diel. Mnoho armád vo svete pod vplyvom týchto faktov nahrádza protitankové delá protitankovými riadenými strelami s väčším doletom a hmotnosťou bojovej hlavice. Je pravdepodobné že tento osud postihne v budúcnosti aj protitankové delá Type 73 a Type 86.


Použitie: 100 mm protitankové delá Type 86 sú spravidla zaradené v protitankovom oddiele delostreleckého pluku štandartnej divízie PLA. Každý oddiel je vyzbrojený 18 protitankovými delami a niekoľkými kompletmi protitankových riadených striel.


Dizajn: Type 86 je vzhľadovo identický s Type 73. 100 mm kanón je umiestnený na dvojkolesovom podvozku. Pre presun môže byť delo pripojené za pásový , alebo kolesový ťahač, alebo obrnené vozidlo. Ovládanie je manuálne. Na hlavni je relatívne malá úsťová brzda a pod hlavňou je tlmič spätného nárazu. Optický zameriavač je vybavený prístrojom nočného videnia.
Protitankový kanón je manuálne ovládaný. Deväťčlenná obsluha je krytá relatívne malým čelným pancierom. V reálnom bojovom použití hrozí obsluhe, ale aj munícii a vybaveniu kanónu značné poškodenie od črepín delostreleckých granátov, ale aj od paľby z ručných zbraní. Napriek tomu je protitankové delo Type 86 ľahká, lacná a pomerne efektívna protitanková zbraň.


Munícia: Type 86 používa účinnejšiu podkalibernú muníciu. Úsťová rýchlosť u Type 86 je o niečo vyššia ako u Type 73. Tiež môže používať aj kumulatívnu (HEAT) a trieštivú (HE) muníciu.


Takticko-technické údaje:
Obsluha: 9
Kaliber: 100mm
Dĺžka hlavne: 5450mm
Bojová hmotnosť: 3630kg
Rozmery (pochodová poloha)
- dĺžka: 9520 mm
- šírka: 2120 mm
- výška: 1840 mm
Úsťová rýchlosť: 1610m/s
Max. dostrel: 13700 m
Mierená streľba: 1800m
Kadencia: 8~10 nábojov/min
Námer: -4° ~ 38°
Odmer: +/- 26°
URL : https://www.valka.cz/CHN-Type-86-100-mm-protitankove-delo-t39748#151424Verze : 0
MOD
100 mm protitankové delo Type 86
CHN - Type 86 (100 mm protitankové delo) - 100 mm protitankové delo Type 86

100 mm protitankové delo Type 86
URL : https://www.valka.cz/CHN-Type-86-100-mm-protitankove-delo-t39748#151440Verze : 0
MOD