Main Menu
User Menu

CA - Veinticinco de Mayo

Veinticinco de Mayo

     
Název:
Name:
Veinticinco de Mayo
Originální název:
Original Name:
Veinticinco de Mayo
Kategorie:
Category:
těžký křížnik
Období výroby:
Production Period:
12.10.1927-18.07.1931 (Odero - Terni - Orlando)
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
ARA Almirante Brown (C-1)
ARA Veinticinco de Mayo (C-2)
Uživatelské státy:
User states:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Патянин Сергей Владимирович, Барабанов Михаил Сергеевич, Егоров Кирилл Витальевич
Подробнее: Все крейсера Второй Мировой; Эксмо, 2012 г.; ISBN: 978-5-699-53738-9


en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/CA-Veinticinco-de-Mayo-t180484#529404Verze : 0
MOD
V období po skončení 1. svetovej vojny patrili Argentínske námorné sily k najsilnejším v Južnej Amerike, ale už v polovici 20. rokov 20. storočia boli jej krížniky beznádejne zastarané. Preto bolo v roku 1926 rozhodnuté o modernizačnom programe v hodnote 75 miliónov peso, v rámci ktorého mala byť flotila posilnená o trojicu ťažkých krížnikov. Konkurz na dodávku vyhrala talianska spoločnosť OTO svojim projektom vychádzajúcim z talianskej triedy Trento. Aj napriek tomu, že Argantína vyčlenila financie na stavbu troch krížnikov, nakoniec bola objednaná výstavba iba dvoch jednotiek (financie určené na výstabu tretej jednotky boli použité na stavbu ľahkého krížniku La Argentina). Obe plavidlá boli prevzaté v roku 1931 a a v Argentínskom námorníctve slúžili až do roku 1960, resp. 1961, keď boli vyradené.


Zdroj: Патянин Сергей Владимирович, Барабанов Михаил Сергеевич, Егоров Кирилл Витальевич
Подробнее: Все крейсера Второй Мировой; Эксмо, 2012 г.; ISBN: 978-5-699-53738-9
URL : https://www.valka.cz/CA-Veinticinco-de-Mayo-t180484#529405Verze : 0
MOD