Main Menu
User Menu

Bursa, Stano

Furmani

     
Název knihy:
Name of the book:
Furmani
Autor:
Author:
Stano Bursa
Místo vydaní:
Published in:
-
Nakladatelství:
Publisher:
Degart s.r.o.
Rok vydání:
Year of Publication:
2019
Počet stran :
Pages:
328
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
978-80-971891-4-3
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Predhovor
Úvod
Prvé sovietske lietadlá na slovenskej oblohe
Úplne neznáma letecká divízia vychádza zo svojho tieňa
Vznik 1. ATD GVF a jej činnosť po lety na Slovensko v lete 1944
Lety na teritórium Slovenska pred Povstaním
Posledné lety príslušníkov 10.GATD GVF na Slovensko
Príprava na zahájenie organizovaných letov Lisunovov lí-2 na Slovensko
Čo predchádzalo organizovaným letom Lisunovov Li-2 na Slovensko
Prepravenie skupiny g. plk. Čirskova na letisko Tri Duby
Zahájenie organizovaných letov Lisunovov na Slovensko
Príprava 2. čs. pdb a 5. Orelského AK na spoločné lety na Slovensko
Prvé pristátie s parabrigádou na Troch Duboch
Zlé počasie
Lety pre potreby partizánov
Niektoré špeciálne úlohy 5. Orelského zboru v rámci SNP
Konečne úspech
Ďalšia úspešná noc
Aj do tretice to vyšlo
Šialené počasie
Lety sa znova obnovili
17. Ďalšia várka pre Slovensko
18. Počasie, počasie, počasie
19. Smutný pondelok 16. októbra 1944
20. Počasie sa opäť' rozčertilo
21. Posledný organizovaný let s pristátím na Slovensku
Posledné lety z letiska Tri Duby
Lety na Donovaly a záverečné rezumé k pomoci 5. Orelského AKDO pre SNP
Post Skriptum
Poďakovanie
Zdroje
Prílohy
Príloha 1: Použité skratky
Príloha 2: Tabuľka hodností
Príloha 3: Zoznam strát Lisunovov Li-2 počas letov v rámci SNP od noci na 27.09. do 24.10.1944
Príloha 4: Tabuľka prepravených osôb a nákladu v rámci trvania leteckého mostu pomoci SNP zo ZSSR
Príloha 5: Známe útoky nemeckých nočných stíhačov na lietadlá 5. Orelského leteckého zboru počas
trvania leteckej pomoci SNP zo ZSSR
Príloha 6: Sovietski letci 5. Orelského AKDD, ktorí padli alebo prežili haváriu na teritóriu Československa
Príloha 7: Členovia 2. čs. paradesantnej brigády v ZSSR (a príslušníci 1. čs. armády na Slovensku), padlí a preživší v rámci leteckej pomoci SNP počas prepravy lietadlami 5. Orelského
leteckého zboru diaľkového doletu
Anotace:
Anotation:
Kniha „Furmani“ je druhou z plánovanej trilógie kníh popisujúcich operácie sovietskeho diaľkového letectva nielen nad Slovenskom ale i Protektorátom Čechy a Morava v rokoch 1944 a 1945.

Táto druhá kniha pokračuje popisom akcií „furmanov“. Tak prezývali dopravné lietadlá Lisunov Li-2 a Douglas C-47 Skytrain, ktoré počas SNP pristávali na letisku Tri Duby. Taktiež sa zameriava na výsadky, ktoré boli v tomto období, ako aj pred vypuknutím SNP na našom území vysadené v podriadenosti rôznych velení sovietskej armády. Prioritou druhej časti však je detailné zmapovanie všetkých havárii „ličok“ počas letov na Slovensku, ale i Ukrajine.
Recenze:
Review:
Vynikajúca publikácia, mapujúca v slovenskom či českom jazyku doposiaľ nespracované biele miesta histórie. Letecký most na pomoc SNP bol výborne zvládnutou leteckou operáciou vedenou gvardii polkovnikom B.F. Čirskovom, ktorá zabezpečila tak potrebnú ľudskú i materiálnu pomoc pre Slovenské národné povstanie

URL : https://www.valka.cz/Bursa-Stano-t222776#620750Verze : 1
MOD
Diskuse
Knihu je možné zakúpiť tu: www.press.sk
URL : https://www.valka.cz/Bursa-Stano-t222776#620753Verze : 0
MOD
Mne práve dnes došli ... Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Bursa-Stano-t222776#620757Verze : 0
MOD