Main Menu
User Menu

Bursa, Stanislav - Anďal, Jozef

Letka 13 - 13 (Slow.) / JG 52 v obrazoch - in pictures 1940-1944

     
Název knihy:
Name of the book:
Letka 13 - 13 (Slow.) /JG 52 v obrazoch - in pictures 1940 - 1944
Autor:
Author:
Stanislav Bursa; Jozef Anďal
Místo vydaní:
Published in:
?
Nakladatelství:
Publisher:
HT Model
Rok vydání:
Year of Publication:
2004
Počet stran :
Pages:
119
ISBN10:
ISBN10:
ISSN 1335-3667
ISBN13 :
ISBN13:
-
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
1. Predslov (str. 3)
2. Farebné kamufláže (str. 2, str. 36-45, str. 79)
3. Dobové fotografie (str. 4-35, str. 46-77)
4. Portréty pilotov (str. 78)
Anotace:
Anotation:
-
Recenze:
Review:
Zošit HT model špeciál No. 912 - "povinné čítanie" pre záujemcov o činnosť letectva Slovenskej armády počas druhej svetovej vojny.


Množstvo fotografií so slovenskými aj anglickými popismi.
URL : https://www.valka.cz/Bursa-Stanislav-Andal-Jozef-t87729#325605Verze : 1