Bulavinec, Alexandr Grigorjevič

Bulavinets, Aleksandr Grigor'yevich
Александр Григорьевич Булавинец
     
Příjmení:
Surname:
Bulavinec Bulavinets
Jméno:
Given Name:
Alexandr Grigorjevič Aleksandr Grigor'yevich
Jméno v originále:
Original Name:
Александр Григорьевич Булавинец
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
kapitán 1. triedy Captain 1st rank
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.07.1897 Dudzany /
23.07.1897 Dudzany /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ 2. ponorkovej brigády Baltickej floty 1. formovania - Commander of the 2nd Submarine Brigade of the Baltic Fleet - 1st forming
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
pamyat-naroda.ru
http://www.sovboat.ru/means/mens_b.php3#z23
URL : https://www.valka.cz/Bulavinec-Alexandr-Grigorjevic-t238535#659579 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Bulavinec Bulavinets
Jméno:
Given Name:
Alexandr Grigorjevič Aleksandr Grigor'yevich
Jméno v originále:
Original Name:
Александр Григорьевич Булавинец
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
27.04.1939 kapitán 1. triedy
27.04.1939 Captain 1st rank
Průběh vojenské služby:
Military Career:
07.11.1917-DD.MM.RRRR vstup do boľševickej armády
05.07.1946-DD.MM.RRRR v zálohe
07.11.1917-DD.MM.RRRR join the Bolshevik Army
05.07.1946-DD.MM.RRRR retired
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
pamyat-naroda.ru
pamyat-naroda.ru
pamyat-naroda.ru
pamyat-naroda.ru
pomnirod.ru
URL : https://www.valka.cz/Bulavinec-Alexandr-Grigorjevic-t238535#659580 Verze : 0
Tabuľka pripojená k návrhu na udelenie Radu červenej zástavy zobrazuje vojenskú kariéru A.G. Bulavinca od vstupu do Červenej armády 07.11.1917 do 19.09.1944, keďže vyznamenanie bolo udelené za výsluhu 27 rokov v armáde.


pamyat-naroda.ru

URL : https://www.valka.cz/Bulavinec-Alexandr-Grigorjevic-t238535#660257 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více