Becker, Hermann

     
Příjmení:
Surname:
Becker Becker
Jméno:
Given Name:
Hermann Hermann
Jméno v originále:
Original Name:
Hermann Becker
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.05.1884 Złocieniec
12.05.1884 Złocieniec
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
06.02.1945 Torgau / 06.02.1945 Torgau /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Bol popravený. He was executed.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://www.geocities.com/~orion47/
URL : https://www.valka.cz/Becker-Hermann-t126268#428335 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Becker Becker
Jméno:
Given Name:
Hermann Hermann
Jméno v originále:
Original Name:
Hermann Becker
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
12.04.1913 námořní praporčík
22.03.1915 námořní poručík
17.11.1919 námořní nadporučík
Dd.MM.RRRR kapitán
01.11.1934 major (Luftwaffe)
01.12.1935 podplukovník
01.03.1938 plukovník
01.11.1940 generálmajor
01.08.1944 generálporučík
12.04.1913 Fähnrich zur See
22.03.1915 Leutnant zur See
17.11.1919 Oberleutnant zur See
Dd.MM.RRRR Hauptmann
01.11.1934 Major (Luftwaffe)
01.12.1935 Oberstleutnant
01.03.1938 Oberst
01.11.1940 Generalmajor
01.08.1944 Generalleutnant
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.oocities.org
URL : https://www.valka.cz/Becker-Hermann-t126268#430352 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více