Barton, Horace Dale

     
Příjmení:
Surname:
Barton Barton
Jméno:
Given Name:
Horace Dale Horace Dale
Jméno v originále:
Original Name:
Horace Dale Barton
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
kapitán Captain
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
22.11.1891 Kokstad, KwaZulu-Natal /
22.11.1891 Kokstad, KwaZulu-Natal /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
25.05.1975 Salisbury (dnes Harare) /
25.05.1975 Salisbury (today Harare) /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- jihoafrické letecké eso a ničitel balónů 1. sv. v. s 19 sestřely [9 zničených (5 sám, 4 sdílel), 7 sražených do neřízeného pádu (5 sám, 2 sdílel), 2 zajaté (sdílel) a 1 zničený v plamenech (sám)], z toho 2 balóny [zničen (1 sám, 1 sdílel)]
- podílel se na sestřelení Kurta Wüsthoffa (6. sestřel) a s největší pravděpodobností sestřelil Hanse Wolffa (4. sestřel)
- zemřel na srdeční selhání ve věku 83 let
- south african flying ace and balloons buster of WW1 with 19 claims [9 destroyed (5 solo, 4 shared), 7 driven out of control (5 solo, 2 shared), 2 captured (shared), and 1 destroyed in vlames (solo)], thereof 2 balloons [destroyed (1 solo, 1 shared)]
- participated on shot down of Kurt Wüsthoff (6th claims) and most probably on shot down of Hans Wolff (4th claim)
- died on Cardiac failure at age of 83
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Horace_Barton
www.theaerodrome.com
www.geni.com
URL : https://www.valka.cz/Barton-Horace-Dale-t236314#653187 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Barton Barton
Jméno:
Given Name:
Horace Dale Horace Dale
Jméno v originále:
Original Name:
Horace Dale Barton
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1914-DD.MM.1916 jihoafrická armáda
DD.MM.1916-DD.MM.RRRR Královský letecký sbor
DD.MM.1916-03.01.1918 84. peruť RFC (pilot)
03.01.1918-DD.MM.1918 24. peruť RFC/RAF (pilot)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Jihoafrické letectvo (zpravodajský důstojník)
DD.MM.1914-DD.MM.1916 south african army
DD.MM.1916-DD.MM.RRRR Royal Flying Corps
DD.MM.1916-03.01.1918 No. 84 Squadron RFC (pilot)
03.01.1918-DD.MM.1918 No. 24 Squadron RFC/RAF (pilot)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR South African Air Force (intelligence officer)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Horace_Barton
www.theaerodrome.com
www.geni.com
URL : https://www.valka.cz/Barton-Horace-Dale-t236314#653188 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více