Main Menu
User Menu

BRA - Mauser 1894

opakovací puška

Historie
V roce 1894 Brazílie zavedla do výzbroje opakovací pušku Mauser, prakticky totožnou se španělským modelem 1893. Jedinou odlišností je podavač nábojů, který je v zadní části zúžený, takže při prázdném zásobníku není pro zavření závěru nutno podavač stlačovat dolů.
Puška M1894 byla vyráběna firmami Ludwig Loewe v Berlíně a Fabrique Nationale v belgickém Herstalu.


Konstrukce
Brazilská puška Mauser 1894 je opakovací zbraň s otočným odsuvným závěrem. Náboje jsou uloženy ve dvouřadé, pevné nábojové schránce, situované před lučíkem spouště. Schránka se plní shora pomocí nabíjecího pásku.


Hlavními částmi pušky jsou: Hlaveň s mířidly, pouzdro závěru, závěr, nábojová schránka a pažba.


Hlaveň o délce 740 mm je opatřena čtyřmi pravotočivými drážkami, s konstantním stoupáním 220 mm. Na hlavni je rovněž připájena základna hledí.


Hlaveň je vzadu zašroubována do pouzdra závěru které spojuje všechny základní části zbraně v jeden celek. V pouzdře závěru se rovněž pohybuje závěr. V zadní části pouzdra závěru je takzvaný můstek, v jehož přední straně jsou vyfrézovány výřezy pro nasazení nabíjecího pásku. Na levé straně můstku je šroubem připevněn odpružený držák závěru, který tvoří tím zadní doraz závěru.


Závěr se skládá ze závěrnice, vytahovače, kroužku vytahovače, úderníku, bicí pružiny, úderníkové matice, uzávěry, čepu uzávěry s pružinou a pojistky.
V závěrnici jsou za čelem dva uzamykací ozuby a vpravo z ní vybíhá rovná klika závěru. V čele závěrnice je otvor pro zápalník úderníku a na pravé straně je otočný vytahovač.
Na úderníku je navlečena bicí pružina a na jehož zadní konec je bajonetovým spojem nasazena úderníková matice, která má ve spodní části lištu se zkosením, které odpovídá šroubové ploše ve výřezu závěrnice. Při otáčení závěrnice doleva je úderníková matice odtlačována vzad a tím je napínána bicí pružina. Ve spodní části lišty úderníkové matice je ozub, který slouží k zachycení ozubem spoušťové páky.
Jednotlivé části závěru spojuje uzávěra, ve které je uložena pojistka. Křidélková pojistka má tři polohy - vlevo odjištěno, nahoru zajištěno a při poloze křidélka pojistky vpravo je zajištěno a navíc blokován pohyb závěru.
Spoušťové ústrojí, umístěné v pouzdře závěru, se skládá ze spouště s čepem, spoušťové pružiny a spoušťové páky s čepem. Pružina tlačí spoušťovou páku nahoru, kde svým ozubem zachycuje úderníkovou matici. Stisknutím spouště dojde ke snížení zadní části spoušťové páky, ozub vyjde ze záběru a úderníková matice se uvolní. Po uvolnění tlaku na spoušť se spoušťová páka vrátí do původní polohy.


Nábojová schránka, jejíž tělo tvoří jeden celek s lučíkem spouště, je dvěma šrouby zespodu přišroubována k pouzdru závěru. Dno schránky je k tělu připevněno pomocí odpruženého čepu. Ve dnu schránky je zasunuta skládaná plochá pružina, která tlačí vzhůru podavač nábojů. Náboje jsou ve schránce uloženy šachovnicově ve dvou řadách.


Pažba a nadpažbí jsou vyrobeny z plného dřeva. Pouzdro závěru je k pažbě připevněno pomocí dvou průběžných šroubů, které zároveň spojují pouzdro s nábojovou schránkou. Hlaveň je k pažbě připevněna pomocí dvou hlavňových objímek.


Technické údaje
Ráže - 7 mm
Náboj - 7x57
Délka - 1240 mm
Délka s bodákem - 1605 mm
Prázdná hmotnost - 3,9 kg
Hmotnost nabité zbraně - 4,2 kg
Délka hlavně - 740 mm
Počet drážek v hlavni - 4
Stoupání vývrtu - 220 mm
Smysl stoupání - pravý
Hloubka drážek - 0,13 mm
Šířka drážek - 3,9 mm
Úsťová rychlost - 720 m/s
Kapacita nábojové schránky - 5 nábojů
Rozsah hledí - 300 až 2000 m


Značení
Brazilské pušky Mauser 1894 byly na horní ploše objímky pouzdra závěru značeny brazilským státním znakem, na levé straně pouzdra závěru pak bylo označení „ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL“ a pod ním název výrobce „FAB. NAT. ARMES HERSTAL 1894“ nebo „MANUFACTURA LOEWE, BERLIN
URL CZ: https://www.valka.cz/BRA-Mauser-1894-t29346#104210Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/opakovaci-puska-t29346#104210Version : 0
MOD