Main Menu
User Menu

Avidius Cassius, Gaius

Gaius Avidius Cassius


Jeden z uzurpátorov trónu v rímskej ríši počas vlády [url=]Marca Aurélia[/url].
Narodený okolo roku 120 až 130 /???/ nášho letopočtu v Heliodorus / Alexandria / .
Zabitý okolo júla roku 175 nášho letopočtu.


Aj počas vlády Marca Aurélia, ktorý patril medzi populárnych cisárov sa našli jedinci, ktorý sa mu pokúsili postaviť. Uzurpátor a kandidát na trón bol aj Gaius Avidius Cassius.


Syn Gaia Avidia Heliodora ktorý zastával vysokú funkciu v Egypte. Jeho manželkou bola Volusia s ktorou mal tri deti a to Heliodora, Maeciana a Alexandria. Za vlády Marka Aurélia dosiahol Avidius Cassius vysoké politické a vojenské funkcie najprv v Cyrrhuse v Syrií. V rokoch 162 až 165 sa preslávil najmä vo vojne s Parthmi. V roku 166 n. l. bol konzulom a od roku 172 veliteľom vojsk na východe.


V apríli roku 175 nášho letopočtu sa vzbúril proti Marcovi Auréliovi a dal sa proklamovať za Rímskeho cisára. Senát vyhlási Cassia za verejného nepriateľa a postupne ho opustili všetci spojenci a priatelia. Jeho vzbura bola skoro porazená a ešte v júli roku 175 bol zavraždený svojim dôstojníkom v Illirií.


Jeho pokus o vládu bol krátky, podobne ako u ostatných uchádzačov o trón, ktorý sa veľmi nezapísali do dejín. Nedajú sa robiť závery z jeho vlády, lebo vlastne ani žiadna nebola. Jeho krátky sen o vláde Rímskemu Impériu trval iba tri a pol mesiaca.
URL : https://www.valka.cz/Avidius-Cassius-Gaius-t41211#159157Verze : 0