Main Menu
User Menu

Arrow, Kenneth Joseph

     
Příjmení:
Surname:
Arrow
Jméno:
Given Name:
Kenneth Joseph
Jméno v originále:
Original Name:
-
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
kapitán
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
profesor ekonomie, doktor filozofie
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.08.1921 New York City
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
XX.XX.
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
držitel Nobelovy ceny za ekonomii (1972)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Arrow
URL : https://www.valka.cz/Arrow-Kenneth-Joseph-t16901#61836Verze : 0
Narodil sa v New Yorku, 23.augusta 1921. V roku 1940 získal diplom zo sociálnych vied a v roku 1941 z matematiky na City College in New York.
Počas druhej svetovej vojny, v rokoch 1942-46, slúžil ako dôstojník amerického vojenského letectva, dosiahol hodnosť kapitán.


Po vojne pracoval v štátnej Cowlesovej komisii na výskum v ekonomike na University of Chicago, kde sa prvýkrát stretol s výskumom teórie rovnováhy. S kolegom Gerardom Debreuom dokázal, že pri ideálnej hospodárskej súťaži na tovarovom trhu pri určitej cene nastáva rovnováha medzi dopytom a ponukou a trh sa ukľudní. V rokoch 1949-68 robil profesúru z ekonómie na Stanford University. Roku 1951 promoval z národohospodárstva. Po rozšírení svojej teórie získava Arrow spolu s Britom Johnom Hicksom v roku 1972 Nobelovu cenu za ekonómiu.
Okrem toho bol profesorom na Harvard University, v rokoch 1968-79 a od roku 1980 na Stanford University.


Napísal rôzne matematicko-ekonomické diela, ako sú napríklad: „Public investment, the rate of return and optimal fiscal policy“ z roku 1970, „Essays in the theory of risk-bearing“ z roku 1971 alebo „Handbook of mathematical economics“ v roku 1981.


Od 1.septembra 2004 sa koná konferencia nositeľov Nobelovej ceny za ekonómiu v nemeckom Bodensee, na ktorej sa zúčastní aj Arrow.
URL : https://www.valka.cz/Arrow-Kenneth-Joseph-t16901#61838Verze : 0