Alexios IV. Angelos

Alexios IV. Angelos – byzanský cisár


Vládol od augusta 1203 do januára 1204


Narodil sa v roku 1182. Bol synom cisára Issakia II. Jeho strýkom bol cisár Alexios III. V roku 1195 sa Alexios III. Vyhlásil za cisára, svojho brata Issakia II. a mladého Alexia IV. nechal uväzniť. Pred rokom 1201 bol z väzenia prepustený a ušiel do Itálie. Tu požiadal o pomoc v boji proti Alexiovi III. svojho švagra, nemeckého kráľa Filipa Švábskeho. Ten ho však odmietol. Alexios IV. sa obrátil aj na pápeža, ale aj on odmietol Alexiovi pomôcť.


Alexios IV. sa zo svojou žiadosťou obrátil na vodcu IV. krížovej výpravy, Bonifáca Montferrtského a ostatných vodcov výpravy. Sľúbil im 200 000 mariek v striebre, vojenskú a materiálnu podporu, ak mu križiaci pomôžu získať byzanský trón. Takejto ponuke križiaci neodolali. 17. júla 1203 križiaci zaútočili na Konštantínopol. Vojenské akcie riadil benátsky dóža Enrico Dandolo. Cisár Alexios III., aj so štátnou pokladnicou, ušiel z Konštantínopolu. Na cisársky trón opäť usadol Issakios II. a 1. augusta 1203 vyhlásil Alexia IV. za svojho spolucisára. Alexios IV. sa obával vojenského zásahu jeho svojho strýka Alexia III. a preto žiadal križiakov, aby zostali v Konštantínopole. Križiaci sa domáhali vyplatenia svojej “odmeny”. Keďže štátna pokladnica bola prázdna, musel Alexios vypísať nové dane, ktoré postihli hlavne obyvateľstvo Konštantínopolu a blízkeho okolia. Čo samozrejme vzbudilo veľkú nevôľu u konštantínopolského obyvateľstva. V januári 1204 sa v chráme Božej múdrosti zišlo ľudové zhromaždenie, ktoré za nového cisára zvolilo Nikolaa Kanabosa. Alexios IV. znova požiadal o pomoc križiakov. Tým však stratil podporu byzanských veľmožov. Tí za nového cisára zvolili Alexia V. zvaného Murtzuflos. Ten dal Issakia II. a Alexia IV. uväzniť. Issakios zakrátko vo väzení zomrel a Alexia IV. nechal Alexios V. 8. februára 1204 uškrtiť.


Kolektív autorov – Dějiny Byzancie
- vydala Academia, Nakladatelství Československé akadémie věd – Praha 1992, ISBN 80-200-0454-8


www.wikipedia.com
URL : https://www.valka.cz/Alexios-IV-Angelos-t66429#235141 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více