Main Menu
User Menu

Ahmadšáh Durrání

Ahmadšáh Durrání – vojevůdce a afghánský šáh


(1721 – 1773)Pocházel z rodu Durránovců, afghánské kmenové šlechty. Již v sedmnácti letech vstoupil do služeb perského panovníka Nádira Šáha a projevil se jako schopný vojevůdce. Po zavraždění šáha Nádira v roce 1747 se ujal vlády nad Pandžábem, kde se nechal prohlásit za afghánského šáha. V několika následujících letech dobyl na maráthských knížatech, vazalech mughalského císaře, Kašmír, Sindh, Balúčistán, Sístán, Chorsán a Balch. Poté využil rozporů mezi Maráthy a roku 1760 vytáhl s početnou armádou na samotné Dillí. 14. ledna 1761 porazil a rozprášil ve velké bitvě u Panípatu kombinované maráthsko-mughalské vojsko. Pro velké ztráty nemohl však pokračovat v dalším tažení a obrátil se zpět na sever.


Ahmadšáh, zvaný též Bábá (otec) se stal zakladatelem nezávislého Afghánistánu a Durránovci tak byli první panovnickou dynastií této země. Po Ahmadšáhově smrti v roce 1773 se však země opět rozpadla na čtyři nezávislá knížectví.
URL : https://www.valka.cz/Ahmadsah-Durrani-t39486#149898Verze : 0