AUS - Hodnosti - Australské královské námořnictvo [současnost]

Royal Australian Navy Ranks/Rates [present]
Název:
Title:
Český překlad:
Czech Translation:
Anglický překlad:
English Translation:
Originální název:
Original Transcription:
Výložky:
Rank Badges:
Uniformy:
Uniforms:
Admiral of the fleet 1) Velkoadmirál Admiral of the fleet Admiral of the fleet - -
Admiral Admirál Admiral Admiral - -
Vice Admiral Viceadmirál Vice Admiral Vice Admiral - -
Rear Admiral Kontradmirál Rear Admiral Rear Admiral - -
Commodore Komodor Commodore Commodore - -
Captain Námořní kapitán Captain Captain - -
Commander Fregatní kapitán Commander Commander - -
Lieutenant-Commander Korvetní kapitán Lieutenant-Commander Lieutenant-Commander - -
Lieutenant Námořní poručík Lieutenant Lieutenant - -
Sub-Lieutenant Námořní podporučík Sub-Lieutenant Sub-Lieutenant - -
Acting Sub-Lieutenant Pověřený námořní podporučík Acting Sub-Lieutenant Acting Sub-Lieutenant - -
Midshipman Námořní kadet Midshipman Midshipman - -
Warrant Officer of the Navy 2) Praporčík válečného námořnictva Warrant Officer of the Navy Warrant Officer of the Navy - -
Warrant Officer Praporčík Warrant Officer Warrant Officer - -
Chief Petty Officer Vrchní loďmistr Chief Petty Officer Chief Petty Officer - -
Petty Officer Loďmistr Petty Officer Petty Officer - -
Leading Seaman Vrchní námořník Leading Rate Leading Rate - -
Able Seaman Námořník 1.třídy Able Seaman Able Seaman - -
Seaman Námořník Seaman Seaman - -1) Tento hodnostní stupeň není operační, pouze ceremoniální - v roce 1954 jej obdržel vévoda z Edingurghu.
This rank is not operational but ceremonial only - from 1954 held by Duke of Edinburgh.
2) Není hodnostním stupněm, ale spíše funkcí, v jednu chvíli jej nosí vždy pouze jediná osoba.
Not a Rank but rather a function, held by only one person in any time.Zdroje :
www.navy.gov.au/Uniform_Ranks
www.uniforminsignia.net
en.wikipedia.org
www.diggerhistory.info/pages-badges/rank.htm
URL : https://www.valka.cz/AUS-Hodnosti-Australske-kralovske-namornictvo-soucasnost-t91533#342128 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více