Main Menu
User Menu

9K111 Fagot [kód NATO: AT-4 Spigot]

9K111 Fagot

9К111 Фагот

     
Název:
Name:
9K111 Fagot
Originální název:
Original Name:
9К111 Фагот
Kategorie:
Category:
protitanková zbraň
Výrobce:
Producer:
?
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
45 kg
Ráže:
Calibre:
120 mm
Náboj:
Cartridge:
9M111, 9M111-2, 9M111M
Délka:
Length:
1098 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
1098 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
1
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
3 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
1861) m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
1) stredná rýchlosť rakety 9M111, 9M111-2; pre raketu 9M111M 173 m/s
Zdroje:
Sources:
Zdroj: Perenosnyj protivotankovyj kompleks 9K111 - techničeskoje opisanije; Ministerstvo oborony SSSR 1981
URL : https://www.valka.cz/9K111-Fagot-kod-NATO-AT-4-Spigot-t10786#521729Verze : 0
MOD

9K111Prenosný protitankový komplex s poloautomatickým systémom navedenia určený na ničenie vizuálne zistených nepohyblivých a pohyblivých (do rýchlosti 60 km/hod) obrnených cieľov na vzdialenosť od 70 (75 m) do 2000 m (2500 m)2).

Komplex 9K111 sa skladá:
- odpaľovacie zariadenie 9P135 (9P135M, 9P135M-1)
- raketa 9M111 (9M111-2, 9M111M)
- indikátora rušenia 9S469 (9S469M)
- kontrolno-meracia stanica 9V838 (9V838M), 9V626M, 9V871


Jednotlivé odpaľovacie zariadenia (9P135, 9P135M, 9P135M-1) sú navzájom kompatibilné so všetkými používanými raketami (9M111, 9M111-2, 9M111M). Indikátor rušenia 9S469 je použiteľný len s odpaľovacím zariadením 9P135. Indikátor rušenia 9S469M je použiteľný s odpaľovacím zariadením 9P135M a 9P135M-1.

Obsluhu zariadenia tvoria 3 osoby.


2)v závislosti na druhu použitej rakety

Zdroj: Perenosnyj protivotankovyj kompleks 9K111 - techničeskoje opisanije; Ministerstvo oborony SSSR 1981
URL : https://www.valka.cz/9K111-Fagot-kod-NATO-AT-4-Spigot-t10786#521730Verze : 0
MOD
2.generácia: dvojkanálový,t.j. s dvoma pármi riadiacich orgánov
PTRS opäť rotuje okolo pozd’žnej osi z dôvodu zvýšenia stability.
Má v porovnaní s 1.gen.výhodnejšie technické parametre,ktoré sa premietajú do priaznivejších bojových možností PTRS tejto generácie.
Streľba (ničenie) pancierovaných cielov na vzdialenosť od 75-2500m. Ciele ničí kumulatínym účinkom .Riadenie strely a jej navedenie na cieľ sa vykonáva poloautomatickým režimom.


hlavné časti: raketnica, štartový motor, vlastná strela
Raketnica: uloženie strely a ochrana pred poveternostnými vplyvmi a
poškodením pri manipulácii.Na vykonanie miereného výstrelu.Na napájanie blokov PRZ pri odpálení z oz 9P135M.
Zloženie: telo, predná a zadná krytka, predný a zadný z kryt, napájací blok, zásuvka spoja Ш6, kontakty spoja Ш7, sťahovací a nosný popruh
Štartový motor: vyhodenie strely z raketnice a udeluje jej počiatočnú rýchlosť. Zloženie:Spaľovacia komora, blok dýz, elektrický palník s kontaktným zapalovačom, prachová náplň, predná a zadná mriežka, aerodynamická opora, oporné púzdro
Vlastná strela: aerodynamická so šípovou stabilizáciou štyrmi krídlami v zadnej časti.Kormidlá sú v prednej časti a oproti krídlam sú pootočené o 45˚ .Stabilizátory pootočené o 2˚15΄)udelujú rotáciu asi 10 ot/s
Hlavová časť: usmerňuje let strely v smere a v sklone aerodynamickými krídlami.Chráni kontakty bojovej časti.Je v prednej časti strely.
Kormidlový servomechanizmus: balistický kryt,
Bojová časť so zapalovačom: kumulatívna, je medzi hlavovou časťou a letovým motorom.Je samostatným celkom: telo(tenkostenný plášť), kontaktný nadstavec na uzatvorenie elektr.obvodu zapalovača v okamžiku stretu strely s cielom.
Kumulatívna náplň:zabezpečuje tvarovaneie kumulat.paprsku, prebíjajúceho pancier kinetickou energiou.
zloženie: z hlavnej a prídavnej kumul.náplne(OKFOL)
inertná vložka(z penového plastu), medená kumul.vložka
Zapalovač 9E234: dnový,elektromechanický,zaisteného typu s maskovou istotou,nárazový s okamžitým účinkom, s autodeštrukciou pyrotechnickou Zloženie:poistný a odisťovací mechanizmus, mechanizmus maskovej istoty
samodeštrukčný mechanizmus, detonačný mechanizmus
Činnosť zapalovača 9E234: Za letu sa nič nedeje okrem postupného horenia oneskorovača samodeštrukčného mechanizmu.Po náraze strely na prekážku dochádza k deformovaniu hlavovej časti a k mechanickému spojeniu kuželov kontaktného nadstavca.Týmto uzatvoreným obvodom sa kondenzátor vybije na elektrickú rozbušku zapalovača, detonačná vlna z rozbušky sa prenáša cez prenosné náplne na počinovú náplň zapalovača a na kumulatívnu náplň bojovej časti.Ak strela minie cieľ a nedôjde k nárazu,potom po uplynutí doby autodeštrukcie vyhorí oneskorovač medzi rozpojenými kontaktami spínača a ten spojí obvod kondenzátora s elektrickou rozbuškou.

Letový motor: Na udelenie a udržanie konštantnej rýchlosti letu strely po celú dobu navádzania.Je umiestnený medzi bojovou a prístrojovou časťou.
Je jednokomorový,dvojstupňový raketový motor na tuhú pohonnú hmotu.
Zloženie:spaľovacia komora, tieniaci kryt, prachová náplň(zrno bezdymného prachu valcového tvaru),elektrický palník, veko s oporou.
Prístrojová časť: Je umiestnená v zadnej časti strely.
Zloženie: telo, 4 krídla, cievka s mikrokabelom, infrasvetlomet
riadiaci blok, koordinátor, plynový spínač, zotrvačnostná poistka
TAKTICKOTECHNICKÉ ÚDAJE PTRS 9M111:
Dmin Dmax.....................75 - 2500m
Kaliber........................120mm
Priebojnosť panciera pri 60˚...230mm
Letová rýchlosť................178m/s
Hmotnosť........................13,2kg
Rozpätie krídiel...............369mm
9M113 (KONKURZ)
Konštrukčne a princípom činnosti rovnaký ako 9M111. Rozdiel je len vo vonkajších rozmeroch, hmotnosti a taktických parametroch /dostrel, priebojnosť účinok/
ODPALOVACIE ZARIADENIA:
PRENOSNÁ SCHRÁNKA 9P111: k prenášaniu jedného odpaľ.zar. so strelou 9M14M.
Zloženie: telo veko, popruhy,
Odpaľovacie zariadenie -prenosné: slúži k uloženiu strely,nastaveniu námeru,k elektrickému spojeniu s riadiacim pultom,odpáleniu strely a udaniu smeru v počiatočnom úseku dráhy letu.
Zloženie: vodiaca lišta, opora, palubná prípojka
Odpaľovacie zariadenie OT 9P133: Je samohybné umiestnené na podvozku automobilu GAZ4106 /BRDM-2/.
Zloženie: zväzok vodiacich líšt (6 ks), námerové a odmerové riadidlo
hydraulický zdvihák, elektrický pohon, riadiace zariadenie 9S446
Obsluha - 2 osoby.Navádzané sú PTRS 9M14P-1, poloautomaticky,alebo ručne.Možnosť navádzania aj PTRS 9M14M ale len v ručnom režime navedenia.Počet PTRS:na vodiacich lištách 6ks ,uložených v BRDM 8ks(12ks)
Odpaľovacie zariadenie 9P 135M: strelba s PTRS 9M111-2 a 9M113.Zabezpečuje uloženie a upevnenie PTRS,ich navedenie na ciel,odpálenie a riadenie do zásahu ciela.Na o.z. môže byť inštalovaný Indikátor svetelných porúch 9S469M.Umožňuje navádzanie PTRS v odmere 360˚.
Zloženie: podstavec 9P56M, pozemné riadiace zariadenie 9S451M:riadiaci prístroj 9Š119M1, prístrojový blok, spúšťadlo
Odpaľovacie zariadenie OT 9P148:samohybné na podvozku GAZ 4108.Určené k uloženiu 5ks PTRS 9M1112 alebo 9M113.Ničí ciele pohybujúce sa do rýchlosti 60km/hod. Môže viezť 15ks PTRS 9M113, alebo 20ks PTRS 9M113 a 9M1112(z toho len 5 až 10ks 9M113 a zbytok 9M1112).Umožňuje viesť paľbu aj mimo OT prostredníctom o.z.9P135M.Obsluhu tvoria dvaja vojaci.
RIADIACE SYSTÉMY PTRS:
- riadia let PTRS.Podstatou je ovládanie smeru vektoru rychlosti
tak,aby došlo k stretnutiu s cielom. V prípade PTRS sa prakticky používa metoda navedenia „po zámernej ciela“,určená pre povelové systémy dialkového navedenia.
9P 135M1 :
Dostrel
min/max
9M111 FAGOT 70/2000 m
9M111M FAKTORIA 70/2500 m
9M113 KONKURZ 75/4000 mPriebojnosť panciera pod uhlom 90/60


9M111 FAGOT 400/200 mm
9M111M FAKTORIA 460/230 mm
9M113 KONKURZ 600/300 mmRýchlosť letu strely


9M111 FAGOT 186 m/s
9M111M FAKTORIA 173 m/s
9M113 KONKURZ 208 m/s


Hmotnosť strely
9M111 FAGOT 13 kg
9M111M FAKTORIA 13,2 kg
9M113 KONKURZ 25,5 kg


Systém riadenia paľby poloautomatický
(nie je potrebné strelu ovládať, ale zariadenie
musí byť zamierené na cieľ)

Confused:
URL : https://www.valka.cz/9K111-Fagot-kod-NATO-AT-4-Spigot-t10786#92971Verze : 0
MOD

Citace :

9K111 Fagot (v kóde NATO AT-4 Spigot) je prvým sovietským PTRK druhej generácie (strela má označenie 9M111). Fagot má navádzaciu sústavu SACLOS s prenosom riadiacich povelov po vodiči a bol vyvinutý v Konštrukčej kancelárii presného strojárenstva (Konstruktorskoje bjuro priborostrojenija-KBP) v Tule. Pri vývoji najväčší problém predstavovala práve navádzacia sústava avšak podarilo sa všetky problémy zvládnuť a v roku 1970 bol Fagot prijatý do výzbroje. Ide o prvý PTRK ruskej výroby, ktorý má strelu umiestnenú v prepravnom a odpaľovacom kontejnery. Tento kontejner sa následne stal samozrejmosťou pre všetky ďalšie PTRK. Komplet Fagot je vzhľadom na svoju nízku hmotnosť (odpaľovacie zariadenie váži 22,5kg, kontajner so strelou 13kg) primárne využívaný v prenosnej verzii. Je ho možné však montovať aj na bojové vozidlá BVP-2 a BMD-1/2. V roku 1973 bol potom zavedený modernizovaný komplet 9K111M Fagot-M (označovaný aj ako Faktorija), ktorý má vylepšený raketový motor, čím sa následne vylepšil aj jeho dosah z 2000m na 2500m. Vylepšený Fagot-M používa účinejšiu kumulatívnu hlavicu. Účinnosť PTRK Fagot je možné zvýšiť inštaláciou termovízoru k zameriavacej a navádzacej jednotke odpaľovacieho zariadenia 9P135. Komplet Fagot bol zavedený do výzbroje všetkých armád Varšavskej zmluvy. Dosah strely je od 75m do 2500m, dĺžka strely 875mm, priemer tela strely 120mm, hmotnosť strely 7,3kg.Zdroj
9K111 Fagot [kód NATO: AT-4 Spigot] - OZ 9P 135 M1 s 9M113

OZ 9P 135 M1 s 9M113
URL : https://www.valka.cz/9K111-Fagot-kod-NATO-AT-4-Spigot-t10786#92747Verze : 0
MOD
prepravná poloha
URL : https://www.valka.cz/9K111-Fagot-kod-NATO-AT-4-Spigot-t10786#93541Verze : 0
MOD
bojová poloha
URL : https://www.valka.cz/9K111-Fagot-kod-NATO-AT-4-Spigot-t10786#93542Verze : 0
MOD
to boli časy...... Laughing Laughing Laughing
URL : https://www.valka.cz/9K111-Fagot-kod-NATO-AT-4-Spigot-t10786#96815Verze : 0
MOD
něco málo TTD
URL : https://www.valka.cz/9K111-Fagot-kod-NATO-AT-4-Spigot-t10786#99553Verze : 0
MOD
9K111
URL : https://www.valka.cz/9K111-Fagot-kod-NATO-AT-4-Spigot-t10786#104673Verze : 0
MOD
9K111 Fagot
URL : https://www.valka.cz/9K111-Fagot-kod-NATO-AT-4-Spigot-t10786#104674Verze : 0
MOD
9K111 Fagot
URL : https://www.valka.cz/9K111-Fagot-kod-NATO-AT-4-Spigot-t10786#104676Verze : 0
MOD
9K111 Fagot
URL : https://www.valka.cz/9K111-Fagot-kod-NATO-AT-4-Spigot-t10786#104677Verze : 0
MOD
9K111 Fagot
URL : https://www.valka.cz/9K111-Fagot-kod-NATO-AT-4-Spigot-t10786#104678Verze : 0
MOD
9K111 Fagot
URL : https://www.valka.cz/9K111-Fagot-kod-NATO-AT-4-Spigot-t10786#104684Verze : 0
MOD
PTRS Fagot z výzbroje Gréckej armády, tak ako sa predstavil na prehliadke v Tesallonikách.
URL : https://www.valka.cz/9K111-Fagot-kod-NATO-AT-4-Spigot-t10786#284982Verze : 0
Zdroj:
Переносный противотанковый комплекс 9К111, Техническое описание, 1981
URL : https://www.valka.cz/9K111-Fagot-kod-NATO-AT-4-Spigot-t10786#372156Verze : 0
Diskuse

Citace - wade :

9P 135M1 :
Priebojnosť panciera pod uhlom 90/60


9M111 FAGOT 400/200 mm
9M111M FAKTORIA 460/230 mm
9M113 KONKURZ 600/300 mm

Rýchlosť letu strely


9M111 FAGOT 186 m/s
9M111M FAKTORIA 173 m/s
9M113 KONKURZ 208 m/s


Hmotnosť strely
9M111 FAGOT 13 kg
9M111M FAKTORIA 13,2 kg
9M113 KONKURZ 25,5 kg
tieto údaje by mohli byť tie pravé.... Smile Smile Smile


V zásade treba rozlišovať čo je strela PTRS 9m111 Fagot , 9m111 M Faktorija , 9m113 Konkurz a čo je komplet PTRK 9k111 . Komplet 9k111 Fagot pozostáva z odpalovacieho zariadenia 9p135 (M,M1) a jednej z troch uvedených PTRS.
Predpokladám že zavádzanie do ČSĽA prebiehalo začiatkom osemdesiatych rokov , kedže do SA boli zavádzané v polovici sedemdesiatych rokov. Do ČSĽA boli zavedené tieto druhy :


protitankové delostrelectvo:
prenosné PTRK 9K111 - OZ 9p135 (M,M1) - výzbroj samostatných protitankových batérií motostreleckých plukov (v neskoršej organizácii pt.batérií motostreleckých /mechanizovaných/ práporov)


mobilné PTRK 9K111 - OZ 9p148 na bázi BRDM-2 - výzbroj protitankových oddielov motostreleckých plukov.


Organizačná štruktúra motostreleckého pluku nebola od zavedenia 9k111 rovnaká ale časom sa menila , preto je treba uviesť s aký rok a od toho sa dá odvodiť org. štruktúra jednotiek pluku.....


PTRS 9m111 , 9m111M , 9m113 je možné odpalovať aj z BVP-2 (BMP-1P,BMD-2)
URL : https://www.valka.cz/9K111-Fagot-kod-NATO-AT-4-Spigot-t10786#153084Verze : 0
MOD
tažko povedať ako vznikol celý zmätok v označovaní 9K111 a 9K113 .... Smile Smile Smile


snáď to môže byť spôsobené zadaním SA koncom 60 rokov pre novú protitankovú nadzvukovú strelu pokračovatela FAGOTU.... Konstrukčná kancelária presného strojárenstva (Konstruktorskoje bjuro priborostrojenija – KBP) v Tule presvedčila vtedajšie vedenie SA o problémoch , ktoré by toto riešenie prinieslo a vyvinula zlepšenú verziu FAGOTU PTRS pod názvom GOBOJ , ktorej označenie sa v roku 1970 pri vývoji zmenilo na KONKURZ po zavedení do výzbroje na 9m113 KONKURZ. Obe PTRS (FAGOT aj KONKURZ) používajú rovnaké odpalovacie zariadenie 9p135 (M,M1) pozemné riadiace zariadenie 9S451M:riadiaci prístroj 9Š119M1 . Pre strelu 9m113 boli vyvinuté dva mobilné prostriedky 9p137 (BRDM-2-GAZ 4108) - ktorý odpaloval iba 9m113 (podľa západných zdrojov) a 9p148 (BRDM-2-GAZ 4108) ktorý je schopný odpalovať obe PTRS...


toto je podľa mňa celý zdroj zmätkov - 2 rôzne strely sú odpalované s rovnakého odpalovacieho zariadenia ( pozemné riadiace zariadenie 9S451M:riadiaci prístroj 9Š119M1)


a nakoniec rozuzlenie s ktorým sa stotožňujem ja... Smile
podľa tohto zdroja www.designation-systems.net a môjho presvedčenia patrí označenie 9K113 pre komplet Šturm V a Šturm S s raketami 9M114, 9M114P , 9M114F a 9K113M pre komplet Ataka s raketami 9M120 , 9M120D, 9M120F


je ešte možné že sa mýlim.... Embarassed Embarassed Embarassed
URL : https://www.valka.cz/9K111-Fagot-kod-NATO-AT-4-Spigot-t10786#153201Verze : 0
MOD

Citace :

a 9p148 (BRDM-2-GAZ 4108) ktorý je schopný odpalovať obe PTRS...Podle Děl-31-51 je 9P148 schopný odpalovat 9M113 a 9M111-2.


Citace :

podľa tohto zdroja www.designation-systems.net a môjho presvedčenia patrí označenie 9K111 pre komplet Šturm V a Šturm S s raketami 9M114, 9M114P , 9M114F a 9K111M pre komplet Ataka s raketami 9M120 , 9M120D, 9M120FS tím seznamem bych se osobně moc nestotožňoval (alespoň co se týká 9K111 a 9K113). Smile
URL : https://www.valka.cz/9K111-Fagot-kod-NATO-AT-4-Spigot-t10786#153234Verze : 0
MOD
Ten problém bude asi trochu zamotaný.
Na http://rbase.new-factoria.ru/, majú systémy 9K113 dva:
Противотанковый ракетный комплекс 9К113 "Конкурс" rbase.new-factoria.ru ako pokračovateľa 9K111
a
Противотанковый комплекс 9К113 "Штурм-С" rbase.new-factoria.ru ktorý je ale zrejme označený chybne (správne by mal byť 9K114), v texte článku sa autor síce dôsledne drží označenia 9K113, ale v článku Противотанковый ракетный комплекс "Штурм-В" rbase.new-factoria.ru už je uvedený ako 9К114 "Штурм-С" a doslova sa uvádza

Citace :

Авиационный ракетный противотанковый комплекс "Штурм-В" создан на базе наземного самоходного противотанкового комплекса 9К114 "Штурм-С"

V sérii kódových označení 9K1XX totiž chýba 9K114 a sú dva podstatne rozdielne systémy 9K113.
Čiže niekde vznikla chyba... Stránka www.designation-systems.net to má zrejme chybne - lenže je považovaná za "autoritatívny zdroj", takže chyba sa šíri ďalej.


Na stránke www.russianarms.ru uvádzajú 9K114 Штурм-С s bojovým vozidlom 9P149 a raketami 9M114/9M120
Tak isto uvádza 9K114 Штурм-С www.russarms.com


stránka www.russianarms.ru uvádza:
9К111 - переносной противотанковый ракетный комплекс "Фагот"
9К111М - переносной противотанковый ракетный комплекс "Фактория"


9К111-1 - самоходный противотанковый ракетный комплекс "Конкурс" ("Гобой")
9К111-1М - самоходный противотанковый ракетный комплекс "Конкурс-М"


9К111М2 - ПТРК 9К111М с ТПП 1ПН65 Задумчив?
9К111М3 - ПТРК 9К111М с ТПП 1ПН79-2 Задумчив?
9К111М4 - ПТРК 9К111М с ТПП 1ПН86-1 Задумчив?


9К113 - вертолетный противотанковый ракетный комплекс "Штурм-В"
9К113К - вертолетный противотанковый ракетный комплекс "Штурм-ВК"
9К113К-8 - вертолетный противотанковый ракетный комплекс "Штурм-ВК" для Ми-8МН, Ми-8МНП
9К113М - вертолетный противотанковый ракетный комплекс "Штурм-ВМ"


9К114 - самоходный противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С"
9К114М - самоходный противотанковый ракетный комплекс "Штурм-СМ"


Lenže potom je to označené špatne i na http://rbase.new-factoria.ru Confused
URL : https://www.valka.cz/9K111-Fagot-kod-NATO-AT-4-Spigot-t10786#323873Verze : 0
Dotaz : Je PTŘS 9K135 Kornet pokračováním shora uvedené řady sovětských (ruských) PT zbraní ?? Pokud ano, v čem je zásadní rozdíl ( nebo rozdíly)? Děkuji.
URL : https://www.valka.cz/9K111-Fagot-kod-NATO-AT-4-Spigot-t10786#521779Verze : 0