Main Menu
User Menu

968. noční bombardovací letecký pluk [1942-1942]

968th Night Bomber Aviation Regiment

968. nočný bombardovací letecký pluk

968-й ночной бомбардировочный авиационный полк (968 нбап)

     
Název:
Name:
968. noční bombardovací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
968-й ночной бомбардировочный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
03.12.1942
Nástupce:
Successor:
398. samostatná spojovacia letka
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.08.1942-DD.10.1942 Vzdušné sily Karelského frontu
DD.10.1942-03.12.1942 Vzdušné sily 26. armády
01.12.1942-03.12.1942 7. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.1942-03.12.1942 Jabločnikov, Alexander Josifovič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 01.08.1942 do 03.12.1942
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
parnasse.ru
litsait.ru
URL : https://www.valka.cz/968-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-1942-1942-t219476#614007Verze : 0
MOD
Toto je pre mňa zatiaľ neriešitelná záhada!

Kapitan/major Jabločnikov je podľa návrhov na udelenie vyznamenaní od februára 1942 do mája 1945 kontinuálne označovaný ako veliteľ 679. nočného bombardovacieho leteckého pluku. Napriek tomu preukázateľne podpísal v decembri 1942 návrhy na udelenie vyznamenaní ako veliteľ 968. nočného bombardovacieho leteckého pluku. WTF? Smile

https://podvignaroda.ru/?#id=22507350
https://podvignaroda.ru/?#id=10878751
https://podvignaroda.ru/?#id=22507309

URL : https://www.valka.cz/968-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-1942-1942-t219476#614020Verze : 1
MOD