Main Menu
User Menu

89. mechanizovaný přepadový prapor

89th Mechanized Commando Battalion
89. mechanizovaný přepadový prapor
vznik: 05/1948


nadřízená jednotka: 8. tanková brigáda


velitel: podplukovník Moše Dajan
zástupce: Johanan Peltz


složení:
- rota džípů
- 2x rota mechanizované pěchoty
- podpůrná/průzkumná rota
- velitelská rota


Jednotku tvořilo v červnu 1948 350 mužů, které si vybral Dajan osobně. Podle jeho slov některé roty stěží dosahovaly početního stavu čety. Dajan si obstarával muže i výzbroj "netradičními" metodami. Organizační práci přenesl na svého zástupce Peltze, který byl zkušeným důstojníkem z Židovské brigády.


89. mechanizovaný přepadový prapor byla činný v době války za nezávislost. K jeho úkolům patřily především rychlé výpady proti nepříteli a pronikat hluboko do týlu nepřítele. Byla vybavena různými džípy a polopásy. V jejích řadách bojovali i dobrovolníci Mahalu, kteří pocházeli z Anglie, Německa, Nizozemí, Rhodézie, Jižní Afriky a Spojených států amerických.


Dajan reprezentoval stát Izrael na pohřbu plukovníka Davida "Mickeyho" Marcuse v USA. Během svého pobytu ve Státech se setkal s Abrahamem J. Baumem, který sloužil v Abramsově 4. tankové divizi. Ten Dajanovi předal cenné zkušenosti z mechanizovaného boje. Doporučil mu, aby zkoncentroval sílu praporu do úzkého průniku nepřátelské linie a na maximum využil své palebné síly s cílem využít jednotku především jako psychologického faktoru. Do Izraele se Dajan vrátil 9. července, krátce před začátkem další fáze bojů a v jeho případě především těsně před začátkem operace Dani.


Prapor měl podíl například na rychlém obsazení města Lod (Lydda) během první fáze operace Dani. To se předtím marně snažily v těžkých bojích obsadit jednotky z brigády Jiftach. Dajanova jednotka, v souladu s Baumovými radami, vrazila v noci do města na svých polopásech, džípech a jednom obrněném transportéru. Městem dvakrát projela sem a tam. To vše za neustálého střílení ze všech svých zbraní. Tím Dajanovi muži navodili v arabských obráncích dojem útoku několika brigád. Paniky a zmatku v arabských řadách využily jednotky brigády Jiftach, které město obsadily.
Zdroje:
BROŽ, Ivan: Arabsko-izraelské války 1948-1973, Epocha, Praha 2005.
www.globalsecurity.org
https://www.mahal-idf-volunteers.org
URL : https://www.valka.cz/89-mechanizovany-prepadovy-prapor-t71144#250544Verze : 0
MOD