Main Menu
User Menu

879. samostatný smíšený letecký pluk [1942-1943]

879th Detached Mixed Aviation Regiment

879. samostatný zmiešaný letecký pluk

879-й отдельный смешанный авиационный полк (879 осап)

     
Název:
Name:
879. samostatný smíšený letecký pluk
Originální název:
Original Name:
879-й отдельный смешанный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
16.09.1942
Předchůdce:
Predecessor:
879. nočný bombardovací letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
DD.02.1943
Nástupce:
Successor:
2. letka použitá na formovanie Samostatnej armádnej spojovacej letky 48. armády
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
16.09.1942-24.02.1943 48. armáda
Dislokace:
Deployed:
16.09.1942-DD.MM.RRRR ?, Zybino /

Velitel:
Commander:
16.09.1942-DD.MM.1943 Pokojevoj, Grigorij Prokofievič (Kapitan / Kапитан)
DD.MM.1943-24.02.1943 Pokojevoj, Grigorij Prokofievič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 16.09.1942 do 24.02.1943
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
http://allaces.ru/sssr/struct/p/sap879.php
https://www.proza.ru/2016/09/07/845
URL : https://www.valka.cz/879-samostatny-smiseny-letecky-pluk-1942-1943-t200463#611040Verze : 0
MOD