Main Menu
User Menu

87. zeměbranecká pěší brigáda

87. Landwehr-Infanteriebrigade

     
Název:
Name:
87. zeměbranecká pěší brigáda
Originální název:
Original Name:
87. Landwehr-Infanteriebrigade
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.10.1915-DD.MM.RRRR 44. zeměbranecká pěší divize
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR korutanská fronta

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Jellenchich-Demel Edler von, Ervwin (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeměbranecký pěší pluk č.2
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeměbranecký pěší pluk „Sankt Pölten“ č. 21

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Edmund Glaise von Horstenau - Der österreich-Ungarns Letzter Krieg, 1914 - 1918 (Wien 1931)
URL : https://www.valka.cz/87-zemebranecka-pesi-brigada-t111527#391344Verze : 0
MOD