Main Menu
User Menu

762. noční bombardovací letecký pluk [1942-1943]

762nd Night Bomber Aviation Regiment

762. nočný bombardovací letecký pluk

762-й ночной бомбардировочный авиационный полк (762 нбап)

     
Název:
Name:
762. noční bombardovací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
762-й ночной бомбардировочный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.09.1942
Předchůdce:
Predecessor:
762. zmiešaný letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
22.03.1943
Nástupce:
Successor:
rozformovaný
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.09.1942-24.01.1943 218. nočná bombardovacia letecká divízia
24.01.1943-22.03.1943 4. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
10.09.1942-DD.MM.RRRR Arbatov, Boris Petrovič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 10.09.1942 do 22.03.1943
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
parnasse.ru
URL : https://www.valka.cz/762-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-1942-1943-t218502#612069Verze : 0
MOD
Jediným mne známym dokumentom, ktorý potvrdzuje, že veliteľom 762. nočného bombardovacieho pluku bol major Arbatov je jeho podpis na hromadnom udelení medailí príslušníkom pluku dňa 23.12.1942 (dole). Aj keď meno Arbatov len slabo presvitá pod pečiatkou (mimochodom všimnite si, že aj tri mesiace po preformovaní 762. bombardovací pluk stále používa pečiatku svojho predchodcu - 762. stíhacieho pluku), porovnaním podpisov Arbatova ako veliteľa 762. stíhacieho pluku (hore) je vidieť jednoznačnú zhodu.

pamyat-naroda.ru
https://podvignaroda.ru/?#id=10847622

URL : https://www.valka.cz/762-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-1942-1943-t218502#612070Verze : 5
MOD