Main Menu
User Menu

648. smíšený letecký pluk [1942-1943]

648th Mixed Aviation Regiment

648. zmiešaný letecký pluk

648-й смешанный авиационный полк (648 сап)

     
Název:
Name:
648. smíšený letecký pluk
Originální název:
Original Name:
648-й смешанный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
05.11.1942
Předchůdce:
Predecessor:
648. ľahký bombardovací letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
10.03.1943
Nástupce:
Successor:
rozformovaný
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1942-DD.MM.RRRR 3. letecká armáda
DD.12.1942-DD.MM.RRRR 39. armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
05.11.1942-10.03.1943 Talicin, Anatolij Vasilievič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 05.11.1942 do 10.03.1943
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
http://allaces.ru/sssr/struct/p/sap648.php
http://podvignaroda.ru/?#id=11725885
URL : https://www.valka.cz/648-smiseny-letecky-pluk-1942-1943-t218362#611839Verze : 0
MOD
Jedným z verejne dostupných dôkazov o tom, že major Talicin bol veliteľom 648. SAP až do jeho rozformovania, je ním podpísaný návrh na udelenie vyznamenania datovaný 15.03.1943.

pamyat-naroda.ru

URL : https://www.valka.cz/648-smiseny-letecky-pluk-1942-1943-t218362#611842Verze : 0
MOD