Main Menu
User Menu

64. základna ubytovací a stavební služby [1992-1992]

64th Accomodation and Construction Services Base

     
Název:
Name:
64. základna ubytovací a stavební služby
Originální název:
Original Name:
64. základna ubytovací a stavební služby
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.01.1992
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
64. základna ubytovací a stavební služby
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.01.1992-31.12.1992 6. stavební základna
Dislokace:
Deployed:
DD.01.1992-31.12.1992 Plzeň, ? /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.vojenstvi.cz/
URL : https://www.valka.cz/64-zakladna-ubytovaci-a-stavebni-sluzby-1992-1992-t180753#530038Verze : 0
MOD