61. spojovací brigáda [1994-2000]

61st Signal Brigade
     
Název:
Name:
61. spojovací brigáda 61st Signal Brigade
Originální název:
Original Name:
61. spojovací brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.02.1994
Předchůdce:
Predecessor:
1. pluk dálkových spojů 1st Long Distance Communications Regiment
Datum zániku:
Disbanded:
30.09.2000
Nástupce:
Successor:
Základna komunikačních a informačních systémů Communication and Information Systems Base
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1994-DD.MM.RRRR Generální štáb Armády České republiky
DD.MM.1994-DD.MM.RRRR General Staff of the Army of the Czech Republic
Dislokace:
Deployed:
01.02.1994-30.09.2000 Beroun, ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.1994-DD.MM.1997 Sitár, Ján (Podplukovník)
DD.MM.1997-DD.MM.2000 Cirok, Tibor (Podplukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.1994-DD.MM.1996 1. prapor PDŠ
DD.MM.1994-DD.MM.1996 2. prapor ŠDZ
DD.MM.1994-DD.MM.1996 3. prapor PDŠ
DD.MM.1994-DD.MM.1996 4. prapor tropo spojení
DD.MM.1994-DD.MM.1996 5. prapor základního výcviku
DD.MM.1994-DD.MM.1996 6. prapor zabezpečení
DD.MM.1997-DD.MM.2000 1. prapor ŠDZ a KDZ
DD.MM.1997-DD.MM.2000 2. prapor základního výcviku
DD.MM.1997-DD.MM.2000 3. spojovací prapor
DD.MM.1997-DD.MM.2000 4. prapor zabezpečení
DD.MM.1998-DD.MM.1999 51. rota okamžité reakce
DD.MM.1994-DD.MM.1996 1st Battalion - NCOs School
DD.MM.1994-DD.MM.1996 2nd Battalion - Reserve Officers School
DD.MM.1994-DD.MM.1996 3rd Battalion - NCOs School
DD.MM.1994-DD.MM.1996 4th Tropo-Communication Battalion
DD.MM.1994-DD.MM.1996 5th Basic Training Battalion
DD.MM.1994-DD.MM.1996 6th Support Battalion
DD.MM.1997-DD.MM.2000 1st Battalion - NCOs and Reserve Officers School
DD.MM.1997-DD.MM.2000 2nd Basic Training Battalion
DD.MM.1997-DD.MM.2000 3rd Signal Battalion
DD.MM.1997-DD.MM.2000 4th Support Battalion
DD.MM.1998-DD.MM.1999 51st Immediate Response Company
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz
www.vu9967.cz
URL : https://www.valka.cz/61-spojovaci-brigada-1994-2000-t65884#410073 Verze : 0
61. spojovací brigáda

Vznik: 1. 2. 1994 transformací 1. pluku dálkových spojů


Krycí číslo: VÚ 9967


Dislokace: Beroun


Nadřízený stupeň:


Velitelé:
1994 - 1997 pplk. Ján Sitár
1998 - 2000 pplk. Tibor Cirok


Podřízené jednotky:
1994 - 1996
1. prapor PDŠ
2. prapor ŠDZ
3. prapor PDŠ
4. prapor tropo spojení
5. prapor základního výcviku
6. prapor zabezpečení


1997 - 2000
1. prapor PDŠ a KDZ
2. prapor základního výcviku
3. spojovací prapor
4. prapor zabezpečení
51. rota okamžité reakce (1998 - 1999)
Zrušení: 30. 9. 2000


Zdroj:
www.vojenstvi.cz ISSN: 1802-1514
http://www.vu9967.cz
archív autora
URL : https://www.valka.cz/61-spojovaci-brigada-1994-2000-t65884#233572 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více