Main Menu
User Menu

6. skupina speciálních sil [2001-2003]

6th Special Forces Group

     
Název:
Name:
6. skupina speciálních sil
Originální název:
Original Name:
6. skupina speciálních sil
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2001
Předchůdce:
Predecessor:
6. speciální brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
30.06.2003
Nástupce:
Successor:
601. skupina speciálních sil
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
01.10.2002-30.06.2003 Prostějov
Velitel:
Commander:
01.10.2002-30.09.2002 Trojan, Josef (Plukovník)
01.10.2002-30.06.2003 Páleník, Ondrej (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.2002-30.06.2003 generála Moravce
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR -
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.natoaktual.cz
www.vojenstvi.cz
www.601skss.cz
www.army.cz
URL CZ: https://www.valka.cz/6-skupina-specialnich-sil-2001-2003-t63668#227138Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/6th-Special-Forces-Group-t63668#227138Version : 0
MODKrycí číslo: VÚ 8280
URL CZ: https://www.valka.cz/6-skupina-specialnich-sil-2001-2003-t63668#333798Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/6th-Special-Forces-Group-t63668#333798Version : 0
MOD