Main Menu
User Menu

6. brigáda polního dělostřelectva

6th Field Artillery Brigade / 6. Feldartilleriebrigade

     
Název:
Name:
6. brigáda polního dělostřelectva
Originální název:
Original Name:
6. Feldartilleriebrigade
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 6. sbor (Košice)
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Košice

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.1914-DD.MM.RRRR Division těžkých houfnic č. 6
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Jízdní dělostřelecký division č. 6
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 Pluk polních houfnic č. 6
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 Pluk polních kanónů č. 16
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 Pluk polních kanónů č. 17
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 Pluk polních kanónů č. 18

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
URL : https://www.valka.cz/6-brigada-polniho-delostrelectva-t24385#386710Verze : 0
MOD
6.brigáda poľného delostrelectva


1914 patrila do 6.armádneho zboru.


Jej súčasťou boli:
16.pluk poľného delostrelectva (Lučenec)
17.pluk poľného delostrelectva (Miškolc)
18.pluk poľného delostrelectva (Eperjés)
6.pluk poľných húfnic arcivojvodu Františka Ferdinanda (Košice)
6.divízia jazdného delostrelectva (Miškolc)
6.divízia ťažkých húfnic (Košice)
URL : https://www.valka.cz/6-brigada-polniho-delostrelectva-t24385#90873Verze : 0
6. brigáda polního dělostřelectva (květen 1916)


Nadřízené velitelství:
6. pěší divize


Velitel:
Generalmajor Karl Kratky


Složení:
- pluk polních kanonů č. 6
- pluk polních houfnic č. 6
- pluk těžkého polního dělostřelectva č. 6


Zdroj:
Edmund Glaise von Horstenau - Der Österreich-Ungarns Letzter Krieg, 1914-1918 (Wien 1931)
URL : https://www.valka.cz/6-brigada-polniho-delostrelectva-t24385#394121Verze : 0
MOD