Main Menu
User Menu

592. noční bombardovací letecký pluk [1941-1942]

592nd Night Bomber Aviation Regiment

592. nočný bombardovací letecký pluk

592-й ночной бомбардировочный авиационный полк (592 нбап)

     
Název:
Name:
592. noční bombardovací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
592-й ночной бомбардировочный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.11.1941
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.01.1942
Nástupce:
Successor:
rozformovaný
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
28.11.1941-12.01.1942 38. zmiešaná letecká divízia
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.1941-DD.MM.1942 Andrjuchov, Jevgenij Pantelejmonovič (Polkovnik / Полковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 28.11.1941 do 12.01.1942
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://allaces.ru/sssr/struct/p/bap592.php
https://www.proza.ru/2018/05/20/2100
URL : https://www.valka.cz/592-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-1941-1942-t220906#616773Verze : 0
MOD
Veliteľom pluku za obdobie jeho krátkej existencie bol polkovnik J.P. Andrjuchov. Vyplýva to z ním podpísaného návrhu na udelenie vyznamenania a z údajov Centrálneho archívu Ministerstva obrany Ruskej federácie. V spodnej časti snímku je jeho patronymum uvedené nesprávne ako Pantelejevič. Správne je Pantelejmonovič, ako je to zrejmé z druhého snímku. Chyba v mene bola najčastejšie spôsobovaná pri hromadnom udeľovaní medailí, ako bola aj nižšie uvedená Medaila za víťazstvo nad Nemeckom.

https://podvignaroda.ru/?#id=2184795

URL : https://www.valka.cz/592-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-1941-1942-t220906#616777Verze : 5
MOD