Main Menu
User Menu

59. hospitalizační skupina [2008- ]

59th Inpatient Operations Group

     
Název:
Name:
59. hospitalizační skupina
Originální název:
Original Name:
59th Inpatient Operations Group
Datum vzniku:
Raised/Formed:
14.01.2008
Předchůdce:
Predecessor:
59. skupina pro chirurgické operace
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
14.01.2008-DD.MM.RRRR 59. zdravotnické křídlo
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/59-hospitalizacni-skupina-2008-t137028#451172Verze : 0
MOD