Main Menu
User Menu
Reklama

523. středisko radiolokačního průzkumu Zhůří [1993-1993]

523rd Radar Surveillance Centre Zhuri

     
Název:
Name:
523. středisko radiolokačního průzkumu Zhůří
Originální název:
Original Name:
523. středisko radiolokačního průzkumu Zhůří
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1993
Předchůdce:
Predecessor:
523. středisko radiolokačního průzkumu Zhůří
Datum zániku:
Disbanded:
30.11.1993
Nástupce:
Successor:
453. středisko radiolokačního průzkumu Zhůří
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1993-30.11.1993 52. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování
Dislokace:
Deployed:
01.01.1993-30.11.1993 Zhůří, kasárny

Velitel:
Commander:
01.01.1993-30.11.1993 Harčár, Daniel (Kapitán)
Výzbroj:
Armament:
01.01.1993-30.11.1993 Radiolokátor RL-42
01.01.1993-30.11.1993 Radiolokátor P-37
01.01.1993-30.11.1993 Radiolokační výškoměr PRV-13
Poznámka:
Note:
Radiolokační stanoviště
Zdroje:
Sources:
www.army.cz
www.valka.cz
České letectvo a PVO č.1/94 "Na prahu změn - Struktura 4. sboru PVO K 01.01.1994"
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/523-stredisko-radiolokacniho-pruzkumu-Zhuri-1993-1993-t188253#546967Verze : 3
Reklama