Main Menu
User Menu

52. mino-torpédonosný letecký pluk vzdušných sil vojenského námořnictva [1943-1945]

52nd Mine-Torpedo Aviation Regiment of the Navy Air Force

52. mino-torpédonosný letecký pluk vzdušných sil vojenského námorníctva

52-й минно-торпедный авиационный полк ВВС ВМФ (52 мтап ВМФ)

     
Název:
Name:
52. mino-torpédonosný letecký pluk vzdušných sil vojenského námořnictva
Originální název:
Original Name:
52-й минно-торпедный авиационный полк Военно-Воздушных Сил Военно-морского флота
Datum vzniku:
Raised/Formed:
13.11.1943
Předchůdce:
Predecessor:
52. samostatný diaľkový bombardovací letecký pluk vzdušných sil vojenského námorníctva
Datum zániku:
Disbanded:
26.08.1945
Nástupce:
Successor:
52. gardový mino-torpédonosný letecký pluk vzdušných sil vojenského námořnictva
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
13.11.1943-DD.MM.1945 2. mino-torpédonosná letecká divízia vzdušných sil vojenského námořnictva
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
13.11.1943-DD.11.1944 Nagajev, Anatolij Alexandrovič ( )
DD.11.1944-26.08.1945 Burkin, Michail Ivanovič (Podpolkovnik / Подполковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 09.08.1945 do 03.09.1945
Zdroje:
Sources:
Morozov, M.: Morskaja torpedonosnaja aviacija, Tom 2, Sankt Peterburg 2007 (Морозов, М.: Морская торпедоносная авиация Том 2, Санкт Петербург, 2007)
Zoznam č. 20 orgánov velenia, zväzkov, lodí, oddielov a úradov Tichooceánskeho loďstva a Severotichooceánskeho loďstva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny, Príloha smernice generálneho štábu č. 170183 z 2. apríla 1960 (Перечень No.20 органов управления, соединений, кораблей, частей и учреждений Тихоокеанского флота и Северо-Тихоокеанской флотилии, входивших в состав Действующей армии в период Великой Отечественной войны, Приложение к директиве Генерального штаба от 2 апреля 1960 г. № 170183 )
ru.wikipedia.org
www.airaces.ru
URL : https://www.valka.cz/52-mino-torpedonosny-letecky-pluk-vzdusnych-sil-vojenskeho-namornictva-1943-1945-t217327#609776Verze : 2
MOD