Main Menu
User Menu

503. tankový pluk [1920-1939]

503e régiment de chars de combat

503e régiment de chars de combat
503. tankový pluk


Vznik: V roku 1920 premenovaním z 503e Régiment d´Artillerie Spéciale


Dislokácia: Versailles


Zloženie:
3e bataillon de chars légers / 3. tankový prápor
29e bataillon de chars légers / 29. tankový prápor
33e bataillon de chars légers / 33. tankový prápor


Nadriadený stupeň:


Zánik: 25.08.1939 reorganizáciou na GBC 503.Zdroj: fr.wikipedia.org
alain.adam.perso.cegetel.net
URL : https://www.valka.cz/503-tankovy-pluk-1920-1939-t70957#250024Verze : 0
MOD
503. tankový pluk vznikol pôvodne ako 503. pluk špeciálneho delostrelectva (503e Régiment d’Artillerie Spéciale) 04.06.1918 z tankových jednotiek vytváraných postupne od roku 1916. Táto jednotka útočného delostrelectva bola vyzbrojená novozavádzanou tankovou technikou a pluk pri svojom vzniku 04.06.1918 disponoval tankami Renault FT-17. Po svojom vzniku sa pluk zúčastnil bitky na Marne a následne bol použitý na posilnenie frontovej línie počas bitky u Château-Thierry. Tu bol pluk v bojovom nasadení nepretržite 40 hodín, z toho 30 priamo v dotyku s nepriateľom. Následne sa pluk presunul do Picardie. V auguste 1918 sa pluk presunul do Soissons, kde sa v zostave 10. armády (10e armée) podieľal na pozemnom útoku na Vauxaillon. Výsledkom tejto operácie bolo zastavenie nemeckej ofenzívy spustenej 15.07.1918. V otóbri a novembri 1918 sa pluk zúčastňuje prenasledovania ustupujúcich nemeckých vojsk a koniec vojny pluk zastihol v Belgickom meste Lys.


V roku 1920 sa pluk premenoval na 503. tankový pluk.


Pluk prežil medzivojnové obdobie aby bol 25.08.1939 zrušený a jeho prápory boli zaradené do 503. tankovej prápornej skupiny Groupements de Bataillons de Chars 503. Oba prápory pluku nasadené do bojov na podporu pechoty proti útočiacim tankovým jednotkám gen. Guderiana, pričom utrpeli ťažké straty a po podpísaní prímeria boli rozpustené.
URL : https://www.valka.cz/503-tankovy-pluk-1920-1939-t70957#250027Verze : 0
MOD
Ukážka dopravnej výzbroje pluku. Na snímke je dátum 25. 9.1925 a text 503e Régiment de chars de combat - Camp de Satory - VERSAILLES (503. tankový pluk, tábor Satory, Versailles)


Zdroj: https://cgi.ebay.fr
P.S.: identifikuje niekdo techniku?
URL : https://www.valka.cz/503-tankovy-pluk-1920-1939-t70957#250106Verze : 0
MOD
V roku 1930, v mesiacoch máj až november (05-11/1930) obdržal pluk 10 predsériových tankov Char D1 (Renault NC31 - továrenské označenie výrobcu) pre vykonanie vojskových skúšok. Na základe výsledku skúšok bola dňa 23.12.1930 objednaná prvá séria týchto tankov pre potreby Francúzskej armády.


V apríli 1932 (04/1932) bol do pluku zaradený prvý prototyp tanku Char D2 (Renault D2), vylepšenej verzie tanku Renault D1, ktorý bol v novembri 1933 (11/1933) nasledovaný ďalšou dvojicou prototypov, tentoraz už so zváranými korbami. Tanky boli podrobené skúškam, na základe ktorých bolo rozhodnuté o zaradení tohto typu do výzbroje.


Zdroj: https://skyfflably.com/main/french1940/d1d2.html
URL : https://www.valka.cz/503-tankovy-pluk-1920-1939-t70957#250952Verze : 0
MOD