Main Menu
User Menu

5. spojovací rota [1955-1956]

5th Signal Company

     
Název:
Name:
5. spojovací rota
Originální název:
Original Name:
5. spojovací rota
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.05.1955
Předchůdce:
Predecessor:
9. spojovací rota
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1956
Nástupce:
Successor:
5. spojovací prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
09.05.1955-01.10.1956 4. střelecká divize
Dislokace:
Deployed:
09.05.1955-09.05.1956 Trnava, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
09.05.1955-01.10.1956 VÚ 3855 Trnava
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/5-spojovaci-rota-1955-1956-t165342#499029Verze : 0
MOD