Main Menu
User Menu

5. samostatná brigáda speciálního určení [1963- ]

5 отдельная бригада СпН ГРУ В/ч 89417

5. samostatná brigáda speciálního určení
Velitelé:

1. Plukovník Ivan Ivanovič Kovalevskij
velel brigádě od 29.12.1962 do 22.9.1966.

2. Podplukovník Ivan Antonovič Kovalenko
velel brigádě od 22.9.1966 do 18.9.1968.

3. Plukovník Gennadij Petrovič Jevtušenko
velel brigádě od 23.1.1969 do 20.9.1972.

4. Podplukovník Valentin Aleksandrovič Kartašov
velel brigádě od 13.6.1973 do 7.9.1976.

5. Podplukovník Evgenij Ivanovič Falejev
velel brigádě od 8.10.1976 do 14.8.1979.

6. Podplukovník Grigorij Ananjevič Kolb
velel brigádě od 14.8.1979 do 30.5.1982.

7. Plukovník Eduard Michajlovič Ivanov
velel brigádě od 30.5.1982 do 14.5.1984. (Zemřel jako muž, skutečný specnazák - při obraně práv člověka byl bodnut nožem do srdce).

8. Podplukovník Jurij Aleksandrovič Sapalov
velel brigádě od 14.5.1984 do 10.7.1987.

9. Podplukovník Dmitrij Michajlovič Gerasimov
velel brigádě od 7.10.1987 do 6.11.1988.

10. Plukovník Vladimir Viktorovič Borodač
velel brigádě od 24.12.1988 do 18.7.1991.

11. Plukovník Ivan Michajlovič Krot
velel brigádě od 18.7.1991 do 17.11.1992.

12. Generálmajor Valerij Vladimirovič Gajdukevič
velel brigádě od 30.12.1992 do 21.11.1994.

13. Plukovník Ivan Boguslavovič Vilčkovskij
velel brigádě od 13.1.1995 do 25.11.1999.

14. Plukovník Alexander Prochorovič Čmyrev
velí brigádě od 25.11.1999.


Historie:

První výsadkáři se objevili ve městě Mariina Gorka v květnu 1940. To byla přesunuta do Západního Běloruska 214. výsadková brigáda, předtím 47. aviabrigada speciálního určení. V březnu 1941 byla brigáda reorganizována, na jejím základě vznikla 4. VDK s umístěním v Mariina Gorka.

Dozněla nejkrvavější válka v dějinách lidstva. Sovětský svaz se vynořil s nejsilnější armádu na světě. Takové hrdinství a oddanost a duchovní síly, které charakterizuje naši armádu, svět neznal.

Po válce, vyzbrojený potenciální nepřítel vlastní prostředky jaderného napadení. Ministerstvo obrany a generální štáb Sovětské armády vyvinuli a provedli myšlenku mobilních a efektivních útočných a průzkumných jednotek. Základem pro jejich tvorbu byla operativní rozvědka, průzkum. Současně, mnoho zahraničních armád oživilo nebo vytvořilo jednotky zvláštního účelu podle typu amerických "Zelených baretů". Toto urychlilo vznik brigád Specnazu v Sovětské armádě. Všechny brigády byly od prvních dnů přímo podřízené GRU GŠ VS SSSR. Mezi úkoly v případě ozbrojeného konfliktu patří: útoky proti nepřátelským cílům strategického určení, průzkum, sabotáže, nasazení partyzánského hnutí na nepřátelském území, zmatení velení a práce v týlu.

Na základě směrnic generálního štábu ozbrojených sil SSSR № 140 547 ze dne 19. června 1962 v posádce Mariina Gorka začali tvořit 5. brigádu speciálního určení.

Den jejího narození byl 1.1.1963


Základem pro vznik brigády byli důstojníci, kteří přišli s jednoročním kurzem vojensko-diplomatické akademie a vybraných odborníků z průzkumného oddělení štábu BVO (běloruský voj. okruh). Vojáci a seržanti 2-3 roční služby v základnách Specnazu a OSNAZu okruhu. Celkem 137 lidí: 28 důstojníků, 6 seržantů, 97 vojáků a 6 dalších z SA. Mezi důstojníky byli účastníci druhé světové války a lokálních konfliktů.

Od svého založení brigáda začala aktivně s bojovým výcvikem. Již v květnu 1963, začali osvojovat praktiky seskoků se stabilizačním pádem do 5 sekund a skákání z letadel An-2, An-12, Li-2.

Za několik měsíců byli připraveni bojovat za všech podmínek. Vysoký bojový výcvik vojáků prokázaly první jarní prověrky.

19.listopadu 1964 náčelník štábu BVO generálporučík Nikolaj Ogarkov, později maršál Sovětského svazu, předložil veliteli brigády, plukovníku Igoru Kovalevskému Bojový prapor základny.

V roce 1965, se 5. brigáda stala silným, bojeschopným organismem. V následujících letech se zvětšovaly její síly, zlepšila se organizační struktura. V květnu 1968, byla vytvořena speciální rota minování. V roce 1978, v souladu se směrnicí Generálního štábu od 18. ledna, byla mariinogorská brigáda převedena do nového stavu a byla přejmenována na 5. samostatnou brigádu speciálního určení. Titul "samostatná" byl znamením vynikající služby rozvědky. Brigáda měla téměř 8 let (1975-1982), během všech testů a cvičení, hodnocení "vynikající". Rok 1978 se stal pro mariinogorce zvláště památný:. ​​22 družstev, 14 skupin, 3 roty, 2 oddíly pro tento rok byly hodnoceny "výborně".

Historie brigády - jsou to především lidi, jejich charaktery a jejich osudy. Každý má svůj vlastní náklad v duši, poznání a inteligenci. Jména všech chrání naše vděčná pamět. V muzeu jednotky byly shromážděny materiály, vyprávění o udivujících, skvělých, službě oddaných lidí - velitelé, důstojníci, praporčíci, vojáci. Po částech shromáždili a vytvořili materiální základnu pro výcvik vojáků, průzkumníků, vystavěli nové objekty, zvětšili bojeschopnost základny. Hlavní je, že to svedlo dohromady lidi od prvních dnů založení brigády - je to odhodlanost, lidskost, slušnost, poctivost, zájem o společnou věc. S vděčností a láskou vzpomínají veteráni na své velitele:

na I. Kovalevského, I. Kovalenka, G. Jevtušenka, V. Kartašova, E. Falejeva, G. Kolba, E. Ivanova, A. Sapalova, M. Gerasimova, V. Borodače, I. Krota, V. Gajdukeviče, J. Vilčkovského.

Legendární důstojníci brigády, prošli cestu od vojáka k veliteli praporu a veliteli služby: podplukovník M. Ryžik, N. Kolosovskij, A. Nikiforov, V. Beljajev, podplukovník F. Chorkov, A. Parfenov, V. Malaškevič, A. Gorbatov, A. Oliferuk, I. Manjuchin, G. Ivanov, V. Poznjakov - cesta od velitele čety až po vedoucího operativně-rozvědného oddělení. I. Albinovskij - od odvedence do propagandisty základny. Plukovník G. Kolb, generálmajor E. Falejev, generálporučík D. Gerasimov prošli v naší základně cesty od velení oddílů po velitele brigády.

První praporčíci, kteří začali své služby mezi vojíny, - V. Ključnik, E. Stefanovič, A. Eršov, V. Kučuk, A. Sačišin, A. Melnyčuk, D. Volkov. Skutečně nesobeckými rytíři byli praporčíci a nadpraporčíci M. Jarmolickij, A. Titov, V. Goman, M. Lisatovič. A. Vasiljev, I. Davydik, F. Kurdeko, V. Lesovoj.

Dlouhá léta služby věnovali brigádě podplukovníci: G. Listnica, I. Černěnko, V. Akopjan, V. Uskov, V. Kuzněcov, K. Pjatakov, V. Daško, V. Tarasjuk, A. Lesin, I. Gorjačev, A. Chandarov, V. Nesinov, A. Bezručko, B. Lijc, S. Skripčenko a další. Začali službu v brigádě jako nadporučíci a dosloužili jako podplukovníci a plukovníci V. Kuzmin, V. Kozlov, A. Laškevič, G. Šeršen, V. Ašichmin, A. Lujenko. L. Andrejev. Nadporučík Dudko S.G. začínal službu jako velitel skupiny, a nyní je náčelníkem velení GRU GŠ VS RF.

Major D. Kabašnikov začal službu v brigádě jako vojín, prošel cestu praporčíka, kadeta vojenského učiliště, důstojníka. Dosloužil do hodnosti majora. Byl v Afghánistánu, získal bojová vyznamenání, byl prvním velitelem samostatné roty důstojníků 5. OBrSpN.

Každý zanechal stopy na posílení bojeschopnosti, zlepšení života vojáka. Každý ukázal loajalitu k zemi, armádě, plně nasazoval síly, vzdělával se podle rad veteránů. Vzpomínáme si, že když G. Jevtušenko, kterého vojáci a důstojníci nazývali "batej", se loučil s praporem základny - muži plakali na placu, nestyděli se za slzy. Když se V. Kartašov rozloučil s důstojníky a pracovníky před odchodem do akademie, si s každým potřásl s vděčností rukou a sám nezadržel slzy. O. Melničenko, vedoucí politického oddělení dlouhé roky dostával dopisy od vděčných vojáků, kteří už dávno sloužili.

Brigáda byla vždy jedna velká rodina i ve svátky, i ve všední dny, v radosti i ve smutku. Týmový duch, vojenského kamarádství nikdy neopustilo rozvědčíky 5. OBrSpN. Překvapivě v bojovém umění a spojených dovednostech byl mnohonárodnostní kolektiv. Být u Specnazu - to je způsob života! S takovými veliteli, důstojníky, praporčíky byly naše úspěchy v bojovém výcviku veliké. V následujících letech řešila brigáda úspěšně zadané úkoly. Jedenáctkrát jí byl udělen Rudý prapor vojenského okruhu a prapor "Nejlepší průzkumná jednotka okruhu" Prapor byl přidělen na věčnost. Brigáda se účastnila mnoha cvičení našich rozvědek - a všude ukazovala že má skutečné bojovníky, profesionály zvládající jakýkoliv úkol, bez ztráty cti armádního Specnazu. Živá legenda brigády - M.I. Ryžik. Stále si pamatuji na případ, jak při cvičení, on a jeho rozvědčíci nenápdně překročili hranice sousedních zemí tam a zpět.

Profesionalitu Specnazovců brigády a jejich úspěchy na cvičeních ukázala mnohá rozsáhlá vojenská cvičení. Všechny situace byly prováděny v prostředí podobném co nejblíže boji. "Protivníkem" Specnazu se staly raketové jednotky, pohraniční stráže, jednotky protivzdušné obrany. "Útoky"Specnazu se zaměřily na štáby velení armád, základen, letišt, námořních základen, hlavních komunikačních center. Řešeno jakýmikoliv prostředky a způsoby. Skupiny Specnazu operovaly na všech hlavních cvičeních sovětské armády a vojsk Varšavské smlouvy. Stačily 2-3 dobře vycvičené skupiny Specnazu, aby se začala šířit panika a zmatek, a navíc plně ochromit činnost divize.


1967 Cvičení "Dněpr".

Brigáda získala celkové hodnocení "dobré". Z 13 průzkumných skupin osm bylo hodnoceno "výborně" a pět bylo hodnoceno "dobře". Celý personál byl poctěn ministrem obrany. (Ukázkový případ, kdy jedné skupině odešla radiostanice, vojín A. Šiškov se získanou informací překonal vzdálenost 300 km a včas dodal informaci na štáb brigády.)

Ve stejném roce pro vysoký výkon v bojové a politické přípravě rozhodnutím Nejvyššího sovětu BSSR brigáda získala vlajku "Nejlepší průzkumná jednotka BVO."

1969
Společné cvičení se skupinami speciálních sil, pohraničními vojskami, oddílů KGB při SM BSSR, milicí a 362. operativním plukem ministerstva vnitra SSSR. Činnost bojových týmů brigády hodnocena jako "vynikající".

1972 Cvičení "Éter-72".

Konalo se společně s raketovými vojsky. Vyhodnocení - "dobrý". Jako výsledek z roku 1972 za vynikající a dobré výsledky ve vojenském a politickém výcviku a po usnesení ÚV KSSS, Nejvyššího sovětu SSSR a prezidia Rady ministrů získala brigáda medaili jubilejního roku.

1975 Cvičení "Jaro-75".

Od 17. února do 9. března provedena dopříprava brigády na nasazení během válečného stavu a následné účasti na vojenském taktickém cvičení "Jaro 75". Se zadanými úkoly si poradili příslušníci brigády "výborně", stejné hodnocení dostala brigáda na závěrečný test.

1976 Cvičení v průzkumu "Avangard-76."

Od 6. do 12. února se brigáda zúčastnila speciálního cvičení v průzkumu, s kódovým označením "Avangard-76. Brigáda se úspěšně vypořádala se všemi úkoly. Vojáci, kteří se zúčastnili cvičení, prokázali vysokou polní vycvičenost, schopnost pracovat ve složitých podmínkách současného bojiště.

1981 manévry "Západ 81".

Poté, co se účastnili dvou velitelsko-štábních cvičení (KŠU) v oblasti, 7-mi štábních tréninků, včetně 4 komunikačních, se brigáda zúčastnila manévrů "Západ 81" a byla hodnocena "výborně". 13 důstojníků a praporčíků obdrželo řády a medaile.

1986 Cvičení "Dozor-86."

V únoru se brigáda podílela na operativně strategickém cvičení "Dozor-86." Byla hodnocena jako "vynikající".

V srpnu, pod vedením náčelníka generálního štábu BVO generálplukovník V. S. Sokolov provádí speciální taktické cvičení brigády s praktickými seskoky, kde se účastnilo 10 průzkumných rot SpN. Celkové hodnocení týmu pro TSU - "dobrý". Jako odměnu obdržela od BVO Rudý prapor Vojenské Rady okruhu.

1987

Ve dnech 24. až 30. srpna se příslušníci brigády účastnili fronotového velitelského a štábního cvičení. Během cvičení bylo zapojeno 40 skupin speciálního určení. Objevili 46 "objektů protivníka". Zcela splnilo úkol 37 průzkumných skupin. Celkové hodnocení průzkumníků "dobré".

1988 Cvičení "Podzim-88".

Od 9. do 23. září se lidé z brigády podíleli na operačně strategickém a štábním cvičení "Podzim-88". Během cvičení bylo posláno do týlu nepřítele 14 skupin speciálního určení, které objevily 54 objektů. Celkové hodnocení za cvičení - "dobrý".

2002 Cvičení "Berezina-2002".

Podle plánu Ozbrojených Sil od 27. května do 2. června, se konalo komplexní operační a taktické cvičení s SZOK, dalšími vojsky a vojenskými útvary Běloruské republiky "Berezina-2002".

Cvičení ukázalo, že profesionalita průzkumníků Specnazu roste, a získává se intenzivní vojenskou prací. Celkové hodnocení brigády - "dobrý".

V důsledku těchto cvičení ministr obrany Běloruska generálplukovník L. S. Malcev a náčelník Generálního štábu S.P. Gurulev povzbudili nejlepší důstojníky, praporčíky a poddůstojníky.

Rozkazem ministra obrany Běloruska oficiálně poděkoval veliteli 5. samostatné brigády A. Čmirevu, seržantu P. Daškeviči, diplomy oceněni velitel operativního oddělení A. Griščenko, velitel skupiny speciálního určení poručík I. Tarnapovič, vděčnost a cenné dary dostal major I. Bunjajev.

Příkazem náčelníka Generálního štábu obdrželi tito majorové poděkování: A. Baraul, J. Lebeď, kapitán G. Našivanov, starší praporčík A. Tkačuk, nadporučík V. Pasternak, a další. Přidělené vojenské hodnosti dostali: kapitán A. Gusev, poručík V. Korjačenko, nadporučík P. Voronkov.

Plukovník I. Jacenko a nadporučík L. Fedin oceněni značkovými hodinkami od běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka.

K výcviku:
V 70.-80. letech Mariinogorská brigáda byla testovacím polygonem Sovětského Specnazu, všechny nejnovější typy Specnazovské výzbroje a vybavení GRU GŠ VS SSSR se vylepšovaly v tiché Mariina Gorce.


Hodně bylo odpracováno v brigádě pro vývoj průzkumu, pro tento účel byla vytvořena rota, u jejího vzniku stál významný kapitán D. Kabašnikov a B. Kandybovič. Nyní jednotce velí plukovník Igor Jacenko. Jednotka vznikla v roce 1987 podle směrnice náčelníka GRU sovětských ozbrojených sil. V rámci 5. OBr SPN se objevila naprosto unikátní a nejvíce elitní jednotka Specnazu - zvláštní rota pro speciální účely. Sestávala pouze z důstojníků a praporčíků, dobře vycvičení odborníci. Rota byla určena pro nejzávažnější úkoly v zájmu GRU. Brali nejlepší z nejlepších. Požadována znalost cizích jazyků, vojáci procházeli kurzem lehkého podvodního pohybu, po vzoru výcviku námořního Specnazu, horský výcvik, výcvik pilotů rogal a mnoho dalšího. V roce 1991, se zvláštní rota dostala na nejvyšší úroveň výcviku důstojníků a praporčíků. Výcvik byl na úrovni výcviku speciálních jednotek "Vympel" z KGB. V roce 1989, jako uznání zvláštnosti a profesionálnosti, ministr obrany povolil rotě svou vlastní osobní nášivku na rukáv - černá liška a nahrudní odznak. Pro sovětskou armádu to byla neobvyklá událost. V oddílu byli veteráni z války v Afghánistánu - "Afghánci", mezi veliteli byli i mistři ve vojenských sportech.

"V té době byli vybraní lidé pro velení posláni na Rjazaňské učiliště VDV, vševojskové do Kyjeva, ve škole praporčíků. Úroveň výcviku důstojníků rozvědky potvrdila vysoký přirozený výsledek na všech cvičeních. Po pádu Svazu se fakticky nedostávali vycvičení lidé. Museli se učit bojové dovednosti průzkumníků, pracovat od nuly, od začátku na místě, vlastními silami. A to i přes vnější a vnitřní podmínky, stupeň výcviku jednotky zůstal na vysoké úrovni, a to nejen v rámci Běloruska, ale také zemí SNS. O tom svědčí hodnocení vedení zvláštní rozvědky GRU v Rusku.
Duch který je vlastní tomuto oddílu je a bude! A navždy zůstane s námi název "důstojnická rota", protože představa o důstojnické cti a důstojnosti je stále hlavním kritériem při každém průzkumníku oddílu. "
Plukovník N. Yatsenko.Krátce před pádem Sovětského svazu 5. OBrSPN získala asi dva tucty motorových kluzáků. Na Ukrajinu, do závodu Antonov pro ně jezdil kapitán I. Očkin. První piloti byli školeni v Moskvě.

Nejlepší letový instruktor byl nadporučík A. Titov. On byl první v Ozbrojených silách SSSR kdo se zvedl na kluzáku do nebe a první seskočil padákem z kluzáku kapitán A. Zaričnyj. Je třeba poznamenat, že takové skoky ze 150 metrů - to je trpasličí výška a opravdu riskantní. Již v následujících skocích byly i jiní, takoví jako staršij seržant, mistr parašutního sportu Natalja Kučina. Má více než 3 tisíce seskoků padákem.

Specnazovci vládnou nejen vlastními metodami boje beze zbraně, seskokům padákem, ale také můžou mnoho kilometrů hluboko za nepřátelskými liniemi přistát na kluzáku. Před šesti lety se oživila příprava vojáků rogalistů, díky nadšenci ve věci, staršímu praporčíku S. Kvicinskému.

Poprvé v historii Specnazu v naší brigádě zvládli shození nákladu na vyřazených záložních padácích pro výsadkáře Z-5. Nápad patří majoru A. Agejevu. Dodání zboží při nejnižší nadmořské výšce, spolehlivé otevření padáku, přesnost přistání - všechno vyvíjeli a testovali majoři I. Kazakevič, A. Zaričnyj, podplukovník A. Andrejev, a mnoho dalších důstojníků a praporčíků VDS.
URL : https://www.valka.cz/5-samostatna-brigada-specialniho-urceni-1963-t177205#522008Verze : 0