Main Menu
User Menu

5. samostatná armádní spojovací letka [1943-1943]

5th Detached Army Liaison Aviation Squadron

5. samostatná armádna spojovacia letka

5-я отдельная армейская авиационная эскадрилья связи (5 оааэс)

     
Název:
Name:
5. samostatná armádní spojovací letka
Originální název:
Original Name:
5-я отдельная армейская авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
29.03.1943
Předchůdce:
Predecessor:
932. zmiešaný letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
20.04.1943
Nástupce:
Successor:
580. samostatná armádna spojovacia letka
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 29.03.1943 do 20.04.1943
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 1. októbra 1960, № 170481 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
URL : https://www.valka.cz/5-samostatna-armadni-spojovaci-letka-1943-1943-t201575#576109Verze : 0
MOD